Aktuelt

Derome vil stenge ferdighusfabrikk

Bildet: Renholmen er den minste av Deromes fire husfabrikker og samtidig anlegget med størst investeringsbehov.

Den svenske ferdighusprodusenten Derome har startet forhandlinger med fagforeningen med sikte på å stenge fabrikken på Renholmen og konsentrere produksjonen på selskapets fabrikker i Anneberg, Värö og Kristinehamn.

Av Bjørn Laberg

Det betyr at 34 ansatte på Renholmen er varslet om oppsigelse. Samtidig er intensjonen å bemanne et nytt kontor i Skellefteå med en rekke ansatte.

Renholmen er den minste av Deromes fire husfabrikker og samtidig anlegget med størst investeringsbehov. Selskapets fabrikker i Anneberg (Kungsbacka), Värö (Varberg) og Kristinehamn har kapasitet til å produsere det som i dag produseres på Renholmen uten å bli utvidet. Fabrikken på Renholmen er tilpasset å produsere spesialvolumer, en produksjon som vil avta som følge av økt standardisering og automatisering.

– Ved å konsentrere produksjonen i tre boligfabrikker kan vi utnytte produksjonskapasiteten fullt ut og oppnå positive synergier, samtidig som vi unngår store investeringer, sier Johan Axelsson, administrerende direktør Derome Husproduktion i en pressemelding.

Beslutningen om å stenge fabrikken på Renholmen betyr at Derome har måttet varsle 34 personer om avskjedigelsen.
– Det er et tungt og kjedelig skritt å måtte ta fra et menneskelig perspektiv, fordi det handler om engasjerte og talentfulle kolleger som gjør en god jobb. Vår intensjon er å prøve å støtte alle ansatte i å finne det neste skrittet fremover, sier Henrik Svahn, divisjonssjef for produksjon.

Produksjonen på Renholmen skal etter planen fortsette til andre halvdel av august.
Derome har også til hensikt å åpne et kontor i Skellefteå med en rekke ansatte som jobber med salg, innkjøp, design og prosjektledelse, blant annet med fokus på prosjekter og kundesamarbeid i Midt- og Nord-Sverige.

Den industrielle produksjonen av eneboliger og treleiligheter vil vokse i Sverige, da den har flere økonomiske og miljømessige fordeler i forhold til tradisjonell konstruksjon. Derome har doblet egen produksjon tre år på rad og ser muligheter for fortsatt vekst.

– Vi ser stor etterspørsel etter våre produkter og har som mål å fortsette å styrke vår posisjon i markedet. Dette kan vi gjøre ved å utvikle og effektivisere driften hele tiden, sier Johan Axelsson avslutningsvis.