Aktuelt

Bygger verdens største settefiskanlegg

Daglig leder i Consto Midt-Norge, Jomar Grøtan (t.v) og daglig leder i Consto Anlegg Midt, Alexander Korssund.

SalMar har inngått avtale med Consto og Krüger Kaldnes om bygging av deres nye smoltanlegg på land, Tjuin i Malm i Steinkjer. Med sine 17.000 kvadratmeter og årlig produksjon av ca. 20 millioner smolt blir dette verdens største settefiskanlegg.

SalMar, Krüger Kaldnes og Consto har nå startet innledende samspillsfase der detaljene til settefiskanlegget skal planlegges. Endelig kontrakt signeres etter samspillsfase. Byggestart er planlagt til mai i år.

Avtalen innebærer et arbeidsfellesskap mellom Consto og Krüger Kaldnes, der Consto har ansvaret for den byggetekniske leveransen, mens Krüger Kaldnes har ansvaret for det prosesstekniske anlegget.

– Vi ser fram til å samarbeide med to meget profesjonelle partnere i SalMar og Krüger Kaldnes om dette framtidsrettede anlegget, sier Jomar Grøtan, daglig leder i Consto Midt-Norge.
– Vi er ydmyke og stolte over å få muligheten til å ta del i utviklingen av det som blir verdens største smoltanlegg, sier Alexander Korssund, daglig leder i Consto Anlegg Midt.

Consto får ansvaret for byggeprosessen og skal ivareta den daglige driften av byggeplassen, som våre to selskaper Consto Anlegg Midt og Consto Midt-Norge skal løse i fellesskap. Consto skal levere de bygningsmessige konstruksjonene, herunder blant annet betongkonstruksjoner og fundamenter for bygg og prosessanlegg, bygningskonstruksjon for prosessanlegg, støttefunksjoner og administrasjonsbygg, alt av el-installasjon, ventilasjon og VVS.

Byggeprosjektet vil gi store lokale ringvirkninger i form av kjøp av varer og tjenester. På det meste vil 150 mann delta i byggingen av oppdrettsanlegget.