Nyheter

Bygger ny legevakt i Arendal

Arendal legevakt. Foto: TRAFO arkitektur as

Arendal Eiendom KF har tildelt Veidekke oppdraget om å oppføre nytt bygg til legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og avklaringsavdeling i tilknytning til Sørlandet sykehus Arendal. Kontrakten er totalentreprise verdt 150 millioner kroner ekskl. mva.

Det nye bygget på omlag 5.500 m2 over fem etasjer skal huse ny interkommunal legevakt med legevaktsentral og responssenter, en avdeling for kommunal øyeblikkelig hjelp og en avklaringsavdeling med 11 korttidsplasser. I tillegg kommer det garderobe- og toalettfasiliteter, flere møterom, lager, tekniske rom samt parkering for ambulanser og politi i underetasjen. Bygget skal kobles sammen med Arendal sykehus gjennom en nedgravd kulvert.

– Dette er et prosjekt som betyr mye for mange folk i vår region, og vi takker så mye for oppdraget. Vi har i dag et meget godt samarbeid med Arendal Eiendom på Fløybyen og setter stor pris på fornyet tillit. Moderne helsebygg er kompliserte byggeprosjekter, noe vi har god erfaring med. Vi er derfor trygge på at vi gjennom samarbeid og involvering skal få til et resultat til stor glede og nytte for pasienter, pårørende og ansatte, sier distriktsleder Atle Monan i Veidekke Bygg Agder, i en pressemelding. 

Byggearbeidene starter opp mot slutten av mars og er planlagt ferdigstilt før jul 2022. Les mer om prosjektet her: https://www.aekf.no/portfolio/nytt-bygg-til-kommunal-oyeblikkelig-hjelp-koh/