Aktuelt

Boligprisgaloppen vedvarer

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Boligprisene har økt 11,3 prosent det siste året, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. De sesongjusterte boligprisene økte 0,6 prosent i mai.

– Det er uheldig for folk flest at prisgaloppen vedvarer, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, i en pressemelding.

– Det er imidlertid verdt å merke seg at boligprisene i Oslo nå har falt tre måneder på rad. Det er litt typisk at Oslo er en bjellesau og leder an når markedet snur. Vi forventer at flere byer vil følge etter og at prisveksten dempes gjennom andre halvår, sier Frengstad Bjerknes.

NBBLs prognoser tilsier at vi får den første av flere renteøkninger allerede i september. Befolkningsveksten har avtatt samtidig som at boligbyggingen har tiltatt i store deler av landet. Til sammen bør det være nok til å dempe prisveksten.

– Allikevel er det et paradoks at pandemien ga oss en den dypeste nedturen i moderne tid samtidig som den har bidratt til kraftig vekst i boligpriser, aksjer og andre aktiva. Det forsterker en lang trend med økende ulikhet. Inn i høstens valgkamp bør politikerne spørre seg hvem som egentlig tjener på tosifret boligprisvekst, sier Frengstad Bjerknes.