Aktuelt

BoligPartner Konsern AS med rekordhøy ordrereserve

Illustrasjonsbilde. Foto: BoligPartner

Med 793 inngåtte kontrakter i 2020 med en totalverdi på kr. 2,703 MRD, passerte BoligPartner Konsern kontraktsinngangen for 2019.

BoligPartner Konsern AS, med sine 36 datterselskaper og merkenavnene BoligPartner, Skalahus,  Archihus og Norhus, har som de fleste andre i bransjen, lagt bak seg et svært spesielt år i 2020. I en periode på våren var det total stopp i ordreinngangen og de fleste ansatte ble delvis permittert.

– Det har vært krevende for alle medarbeidere, ikke minst for de som har stått lengst i permitteringer. Etter en uoversiktlig vår med koronaspredning  og nedstenging av store deler av Norge, normaliserte det seg for oss utover sommeren. Ekstra gledelig er det i dag å registrere at 2020 faktisk ble et år hvor vi som gruppe satte rekorder på flere områder, sier konsernsjef Gunnar Wedvik i en pressemelding.

– Dette skyldes i hovedsak at vi valgte å opprettholde planlagte markedsaktiviteter i kombinasjon med at våre dyktige og dedikerte medarbeidere gjennom sommeren og høsten var svært motivert for å ta igjen det tapte.
Nedstengingen av Norge satte sitt preg på vår igangsetting av hus og hytter. Vi nådde 461 igangsettinger, noe vi som gruppe absolutt ikke er fornøyd med, sier konsernsjefen.

– Med 793 inngåtte kontrakter i 2020 med en totalverdi på kr. 2,703 MRD, så passerte vi kontraktsinngangen for 2019. Det er vi svært godt fornøyd med. Dette har medført at vi ved årsskiftet har en rekordhøy ordrereserve på 784 hus og hytter. Vi har siden oppstarten i 1993 aldri hatt en så robust ordrereserve, forteller Wedvik.

Konsernet med sine forhandlere sitter med en tomtebank på 5720 tomter. Tomtetilgang er helt avgjørende og sikrer utbygging for konsernets selskaper i mange år fremover

– Med økt fokus på rekruttering har vi til sammen fått inn 29 nye forhandlere i kjedene Skalahus, BoligPartner, Archihus og Norhus i 2020. Totalt har konsernet nå 90 utsalgsteder over hele Norge. Det har blitt jobbet iherdig og målbevisst med rekruttering i alle våre kjeder og gledelig er det å informere om at nye tilkommer allerede nå i januar. Vi har ambisjoner og mål om fortsatt betydelig vekst i forhandlergrupperingene inn i 2021, understreker han.

Bildet: konsernsjef i BoligPartner Konsern AS, Gunnar Wedvik