Aktuelt

Boligåret 2020 – bedre enn forventet

Illustrasjonsbilde. Foto: Bjørn laberg

– Med de siste aktivitetstallene for desember kan vi nå oppsummere boligåret 2020. Boligmarkedet for nye boliger har vært preget av usikkerheten som koronapandemien har skapt, men også av stimulansene ved lav rente, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Salg nye boliger:

• Samlet salg i 2020 var 3 % lavere enn i 2019.

• Eneboliger var opp 5 %, småhus ned 8 % og leiligheter ned 5 %.

Igangsetting nye boliger:

• Samlet igangsetting i 2020 var 5 % lavere enn i 2019.

• Eneboliger og småhus var begge ned 7 % og leiligheter ned 4 %.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger i 2020 var 37 % høyere enn i 2019.

• Samlet igangsetting av fritidsboliger i 2020 var ned 2 % sammenliknet med 2019.

– Historisk sett er samlet salg i 2020 det nest dårligste siden 2010. Det samme er også igangsettingen. Dermed ender boligaktivitetene i 2020 på samme nivå som da vi var i kjølvannet av finanskrisen i 2010. Derimot er salget av nye fritidsboliger på et rekordhøyt nivå. Dette må tilskrives de spesielle omstendighetene under koronapandemien, sier Per Jæger.

– Utviklingen av koronapandemien vil være avgjørende for utsiktene for boligbyggingen i 2021. Hvis innskjerpede karantenekrav må opprettholdes over tid, vil dette bremse byggeaktivitetene for nye boliger og fritidsboliger. Vi er bekymret for den sterke prisveksten som nå er meldt for Oslo. Vedvarende lav boligforsyning vil skape boligunderskudd og prispress, og utelukke flere fra å eie sin egen bolig i byene.

– I Distrikts-Norge er det fortsatt vanskelig for unge å etablere seg med ny bolig. Boliglånsforskriften er tilpasset boligprisveksten i Oslo, men eksporterer nå finansieringsproblemer til unge familier i Distrikts-Norge. Det er på høy tid med tiltak som kan gjøre det attraktivt å etablere seg utenom bysentra, og bidra til å opprettholde spredt bosetting i tråd med demografiutfordringene som Norman-utvalget peker på, sier Jæger videre.

Hans oppfordring er:

• Storbyene Oslo og Bergen må prioritere regulering av flere boliger hvert år, og hastigheten på byggesaksprosessen må opp og behandlingstiden ned.

• Boliglånsforskriften må vurderes på nytt, slik at det kan bli mulig for flere unge å finansiere ny bolig for de som vil bosette seg utenom storbyene. Husbanken bør også brukes som virkemiddel for å opprettholde bosettingen i distriktene.