Aktuelt

Blir ny smartbysjef

Inger Hanne Vikshåland (32) er ansatt som ny leder for smartby-satsingen i Stavanger kommune.

– Vi gleder oss til å se hvordan hun og avdelingen vil fornye og videreutvikle Stavangers posisjon som smartby, sier Herbjørn Tjeltveit, direktør for tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt.

Inger Hanne Vikshåland har jobbet i smartby-avdelingen siden oppstarten i 2017, og har vært konstituert leder siden i sommer.

– Inger Hanne har vært med å utvikle smartbyen fra starten. Hun var med på det store EU-prosjektet Triangulum som banet vei for smartby-arbeidet til Stavanger, og var en av de første ansatte i smartby-avdelingen. Gjennom de siste årene har hun vært tett på mange smartby-prosjekter og evnet å formidle hva disse går ut på. I tillegg er hun en dyktig og energisk lagspiller som har vist at hun er god på å skape moment og resultat. 

Hva handler smartby om?

Begrepet «smartby» handler om å ta utgangspunkt i innbyggernes behov, og bruke digital teknologi og nye arbeidsmetoder for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og jobbe. Kommunens smartby-avdeling jobber blant annet med sensorteknologi, innbyggerinvolvering, sosialt entreprenørskap, droner, visualisering av klimadata og uttesting av nye anskaffelsesmetoder.

Inger Hanne Vikshåland er opptatt av at smartby først og fremst handler om mennesker, ikke om teknologi.

– Vi jobber med å forstå problemene og behovene, og deretter teste ulike måter å lage løsninger på – gjerne sammen med næringslivet. Vi ønsker å utløse innovasjonskraften hos både innbyggere, næringsliv, frivilligheten og offentlig-private samarbeid. På den måten prøver vi å få på plass løsninger som gjør livet bedre for alle som bor og jobber i Stavanger-regionen, sier den nye smartbysjefen.

Smartby-arbeidet i Stavanger er ikke låst til kommunegrensene – det handler vel så mye om å samarbeide med andre byer og kommuner, kopiere løsninger og dele løsninger.
 
– Det må et stort lag til for å nå klimamålene og møte samfunnsutfordringene. Smartby-avdelingen skal være en fasilitator for nye løsninger. Vår oppgave er å utforske og utfordre det etablerte. Og vi skal lære av andre der vi kan, derfor deltar vi i ulike nettverk, sier Inger Hanne.

– Jeg håper at enda flere får oppleve at de bor i en smart by, og at innbyggerne ser seg selv som en del av løsningen!

Inger Hanne Vikshåland kommer fra Torvastad på Karmøy. Hun har bachelor i markedsføring fra BI, og videreutdanning i digital forretningsforståelse, tjenesteinnovasjon og servicedesign. Hun har tidligere jobbet med forretningsutvikling, strategisk innovasjon og markedsføring i X2 Innovation Center, Engage//Innovate og Solv.