Nytt om navn

Blir ny sjef for ROCKWOOL

Den nye administrerende direktøren i AS ROCKWOOL ser frem til mange spennende oppgaver i forbindelse med det grønne skiftet.

Stig Morten Engen overtar som administrerende direktør i AS ROCKWOOL fra 1. september.

Han etterfølger Morten B. Andersen som takker av etter 35 år i selskapet, hvorav de siste 17 årene som administrerende direktør.

Når Andersen nå går over i pensjonistenes rekker, forlater en betydningsfull og markant person byggebransjen.

Stig Morten Engen kommer fra Gjøvik og har en allsidig og variert bakgrunn. Foruten pedagogisk utdanning har han lang erfaring fra ulike deler av byggebransjen – både som håndverker og innen salg og markedsføring bl. a. hos byggevarehandlere og kjeder. Engen har vært ansatt i AS ROCKWOOL siden 2012, og de siste årene har han vært salgssjef for det norske markedet.

Det er en aktiv, engasjert og kompetent 50-åring som nå overtar sjefsstolen hos ROCKWOOL i Norge.

– Det er med respekt og stor interesse jeg går til oppgaven med å videreutvikle den norske delen av virksomheten, sier Stig Morten Engen.

– Sammen med mange dyktige og motiverte medarbeidere har jeg et godt utgangspunkt for å løse de nye oppgavene som venter. ROCKWOOL har en sterk posisjon både internasjonalt og her i Norge, og vi er kjent for høy produktkvalitet og et tett samspill med markedet og sluttbrukerne. Dette er noe vi absolutt fortsatt skal vie stor oppmerksomhet fremover.

– ROCKWOOL har også et stort fokus på bærekraft og de siste årene har vi gjort betydelige miljøinvesteringer, ikke minst i Norden og Norge, som bidrar til det grønne skiftet. Vårt største miljøprosjekt i Norge noen gang er vår nye elektriske smelteovn i Moss som nå er i full drift. Den bidrar allerede til 80% reduksjon av de direkte utslippene av CO2 sammenlignet med tidligere produksjon ved fabrikken, sier Engen.

– I tillegg bidrar den nye smelteteknologien til at vi nå reduserer eget avfall med nærmere 99% ved fabrikken. Men ikke minst skal vi tilby våre kunder materialgjenvinning av ny og gammel ROCKWOOL fra byggeplasser i Norge. Vår innsats skaper forventninger og krever at vi i ROCKWOOL hele tiden er i forkant og utvikler og leverer isolasjonsprodukter og systemløsninger tilpasset et marked som er i stor endring. Så vi går spennende tider i møte og jeg gleder meg virkelig til å ta fatt, avslutter Engen.