Nytt om navn

Bergknapp og Vital Vekst fusjoneres

Illustrasjonsbilde

Bergknapp AS og Vital Vekst AS fusjoneres fra 1. april 2021, hvor all drift i Vital Vekst AS flyttes over til Bergknapp AS.

Bergknapp AS kjøpte Vital Vekst AS i 2016 og har drevet det som to selskaperfrem til dags dato. På grunn av praktiske årsakssammenhenger ønsker Bergknapp AS nå å drive de to selskapene under ett selskap. Kundene vil ikke merke dette i praksis.

FAKTA: Bergknapp AS er en ledende leverandør av grønne tak på det norske markedet. Bedriften har sitt hovedkvarter i Sandnes, hvor de siden 2009 har produsert sedummatter og etter hvert andre typer vegetasjonsmatter. Foruten avdelingskontorer i Oslo, Bergen og Trondheim har selskapet også produksjon og salg i Sverige. Bergknapp har ca. 50 ansatte og omsatte i 2020 for ca. 100 MNOK, inkludert datterselskapene Vital Vekst AS, G.TEC og Seduna AB.