Infrastruktur

Bane NOR tildeler kontrakter for 2,7 milliarder i Drammen

Kontrakten som tildeles Baneservice AS omfatter spor og kontaktledningsanlegg på prosjektområdet til en verdi på ca. 480 millioner norske kroner.

Bane NOR tildeler tre nye kontrakter i et av landets største jernbaneprosjekt. Tre entreprenører vil nå bidra til betydelig større kapasitet på Vestfoldbanen, og en styrking av jernbanens knutepunkt i Drammen.

Bane NOR er nå i full gang med byggingen av 10 km nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. Når anlegget settes i drift i 2025, gir det mulighet til fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. I tillegg vil oppgraderingen av jernbanen her gi bedre punktlighet og styrke jernbanens knutepunkt i Drammen.

De tre kontraktene som nå er tildelt, har en samlet verdi på ca. 2,7 milliarder kroner (alle summer i denne artikkelen oppgis uten merverdiavgift). Dette er i tråd med Bane NORs estimater. Kontraktene går til entreprenør NCC Norge AS, Baneservice AS og Caverion Norge AS.

– Viktig milepæl
– Denne tildelingen er en viktig milepæl i InterCity-utbyggingen av Vestfoldbanen. Når disse entreprenørene kommer i gang, er vi nærmere en ny og enklere reisehverdag der flere vil få mulighet til å velge toget, sier Bane NORs prosjektsjef i Drammen, Hanne Stormo.

Bane NORs prosjektsjef i Drammen, Hanne Stormo, ser på dagens tildeling som en ny milepæl i prosjektet.

Kontraktene omfatter byggearbeider fra Drammen stasjon og vestover til området der den nye Vestfoldbanen fortsetter inn en ny jernbanetunnel, samt jernbanetekniske arbeider på hele den nye banestrekningen.

– Vi er svært godt fornøyd med denne tildelingen, dette er et prosjekt bestående av flere disipliner og passer vår kompetanse svært godt. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Bane NOR. Nå avventer vi fristen for innsigelser, sier Per Jonsson, leder  for NCC Infrastructure Norge.

Les mer om prosjektet her.

Dette omfatter kontraktene
Kontraktene er tildelt etter konkurranser med forhandlinger i forkant av endelig valgt entreprenør. Alle de tre kontraktene skal gjennomføres som utførelsesentrepriser. Oppstart av arbeidene er månedsskiftet august/september 2021 med ferdigstillelse mot slutten av 2025.

Kontrakten som tildeles NCC Norge AS omfatter alle underbygningsarbeidene på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, inkludert omfattende arbeid på og ved Drammen stasjon, bybru over sporområdet og mindre arbeider i tunnel og dagsone Skoger. Denne kontrakten har en verdi på ca. 1,9 milliarder norske kroner.

Baneservice AS er tildelt kontrakten som omfatter spor og kontaktledningsanlegg på prosjektområdet til en verdi på ca. 480 millioner norske kroner.

Kontrakten som tildeles Caverion Norge AS omfatter elektro- og teleanlegg i prosjektområdet og har en verdi på ca. 370 millioner norske kroner.

Signeres i månedskiftet
Før kontraktene kan undertegnes, er det en ti dagers karensperiode, hvor de øvrige tilbyderne har mulighet til å klage på tildelingen.

– Tildelingen er basert på beste forhold mellom pris og kvalitet, sier Stormo.

Fra før av har Veidekke signert to store tunnelkontrakter i dette utbyggingsprosjektet, det skjedde før anleggsstart på tampen av 2019. NRC Group har en pågående kontrakt med forberedende arbeider.

Her kan du lese om alle kontraktene i Bane NORs utbyggingsprosjekt i Drammen.

Bygger for økt kapasitet og effekt
– Disse kontraktene er et viktig bidrag til den store satsingen vi har på økt kapasitet og effekt på jernbanen. Sammen med vårt andre utbyggingsprosjekt lenger sør, mellom Nykirke og Barkåker, og innebærer det at Vestfoldbanen får sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg fra 2025, sier Stormo.

Prosjektsjefen legger til hvor viktig utbyggingen i Drammen er sett i et miljøperspektiv.

– Når vi bygger, legger vi til rette for at en større del av befolkningen kan velge mer miljøvennlige transportløsninger. Vi bygger ut jernbanen med nullutslipp som mål, understreker prosjektsjefen.

KILDE: Bane NOR