Nyheter

Arkitema har ambisjoner om større vekst

Bildet: Arkitemas kontor i Oslo er snart for lite

Med et stadig økende antall sykehus- og utdannelsesprosjekter har arkitektvirksomheten Arkitema stille og rolig vokst gjennom de siste årene.

Årsregnskapet for 2020 viser en ordrefremgang på over 75 %, og et resultat på 16 MNOK før skatt, hvilket er en markant forbedring fra fjorårets negative resultat.

Veksten har kommet i et år hvor hele samfunnet har vært preget av covid19-pandemien. Situasjonen har også medført utfordringer og usikkerhet hos Arkitema, men etter at det ble tydelig at byggebransjen ikke gikk i stå har veksten bare fortsatt. 

– Veksten er kommet for å bli, og vi har høye ambisjoner om fortsatt vekst, nye kontoretableringer og flere ansatte. Vi er utrolig fornøyde med resultatet som viser, at vi gjør mange ting riktig og er på rett vei. Med corona in mente, så er jeg virkelig stolt over det arbeidet som alle på kontoret har nedlagt. Alle kollegaer har gjentatte ganger evnet å omstille seg til ny arbeidsflyt, sier Operations Director i Arkitema Norge, Thomas Innseth, i en pressemelding.

– Vi har virkelig sett hvordan vår kultur og samhold har vært med til å bære oss gjennom disse utfordrende tidene. På tross av utfordringene alle har hatt, så har byggebransjen klart seg godt igjennom krisen, og vi har derfor også kunnet følge vår strategi og innfri vår målsetning, sier Thomas Innseth.

Det danske arkitektfirmaet Arkitema, etablerte seg i Norge i 2015, og har siden det arbeidet med å bli en markant aktør i det norske markedet. Da ingeniørvirksomheten COWI i 2019 kjøpte hele Arkitema, var en av ambisjonene å skape sterk vekst og fremgang i Norge. Den strategien er nå godt i gang og virksomheten har det seneste året opplevd en markant fremgang. Dette momentet skal nå utnyttes til ytterligere vekst og ekspansjon.

Med oppgaven å designe Nye Aker Sykehus fikk Arkitema i 2020 satt et solid fotfeste i det norske markedet. Denne oppgaven og tilgangen til flere andre større oppgaver, har medført at kontoret i Oslo allerede er for lite til å huse de over 60 medarbeiderne. Med en ambisjon om ytterligere vekst i Oslo, er man allerede i gang med å finne nye kontorlokaler. På det nye kontoret skal det være plass til vekst både innenfor de områder man allerede er veletablert på, men også med økt fokus på eksempelvis boligprosjekter, industri og infrastrukturprosjekter. Eierselskapet COWI er særlig sterke innenfor infrastruktur og samarbeidet innenfor dette segmentet skal styrkes markant i de kommende år.

– Vi har arbeidet beinhardt på å få konsolidert oss, og gjennom en økt ordrereserve få en stabil flyt av oppgaver til våre arkitekter. Det har vi fått til og med det også fremgang i 2020. Vi har nå fått en solid størrelse og er samtidig blitt enda mer integrert med COWI. Det vil derfor være naturlig, at vi begynner arbeidet med å få et større fotfeste i andre deler av landet, hvor det også er viktig å være tilstede som et ambisiøst arkitektfirma,» forklarer Thomas Innseth.

Arkitema er et av Skandinavias største arkitektkontorer og beskjeftiger 563 medarbeidere på fem kontorer i Danmark, Sverige og Norge. Arkitektvirksomheten, som ble oppkjøpt av ingeniørkonsernet COWI i 2019, arbeider innenfor seks forretningsområder; bolig, kontor, utdannelse, helse, kultur, urban og infrastruktur.