Aktuelt

Årets trebyggeri 2020 – Her er de nominerte prosjektene

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut prisen Årets trebyggeri 2020 på et arrangement Byggeindustrien gjennomfører den 31. august. Juryen har nå gått gjennom en rekke prosjekter, som er ferdigstilt i 2020, og har plukket ut tre kandidater til prisen.

«Juryen hadde som alltid en krevende jobb i år. Av de innmeldte prosjektene til kåringen vil mange av dem kunne ha vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyde med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser bruk av tre i byggeri», forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus.»

Mer informasjon om byggene, se nederst i artikkelen.

De tre kandidatene er:

Skipet – Samling – Biri Omsorgssenter

Skipet
I Bergen har GC Rieber bygget sitt første store næringsbygg i tre, Skipet. Bygget ligger innerst i Puddefjorden og er formet som et skip. Bygget har bæresystem i massivtre og limtre og har generelt sett omfattende trebruk. Prosjektet har gjennomgående god arkitektonisk kvalitet, høye miljøambisjoner og er godt tilpasset byggene rundt.  

Formspråket gir bygget en klar identitet og har en tiltalende 1. etg. Bygget bidrar også til å bringe aktivitet til gaterommet og «gir» på denne måten noe til byen. Det vurderes også som positivt at en privat utbygger har høye ambisjoner og konkret bidrar til å skape norsk leverandørutvikling.

Samling
I Nord-Odals kommunesentrum har kommunen sammen med Helen&Hard arkitekter skapt et nytt sentrum og knutepunkt i bygda. Gjennom et tydelig og offensivt arkitektonisk grep har prosjektet Samling tilført bygda noe nytt. Samling er et flerfunksjonelt prosjekt og rommer boliger, bank og bibliotek/samlingssted.

Arkitektens formspråk er tydelig og gjenkjennelig gjennom sin organiske tilnærming. Prosjektet er spesielt flott innvendig med utsøkt trearbeid med presisjon og finish som et møbel. Samling er gir Nord-Odal et fint signalbygg som fremstår som et smykke.

Biri Omsorgssenter
På Biri har kommunen investert i et nytt omsorgssenter som også skal gi noe mere til stedet og bygda ut over det å være omsorgssenter. Prosjektet består av fire bygningskropper som henger sammen, men som gjort på denne måten bryter opp et stort volum og tilpasser seg godt til den lokale skalaen. Prosjektet er et tydelig moderne bygg, men har samtidig klassiske trekk gjennom bruk av saltak.

Gjennom valg av form og skala er prosjektet godt stedstilpasset. Sammen med den eksisterende bebyggelsen har bygda fått et nytt knutepunkt. Kafebygget eller Storstuen som den kalles, liggersentralt i bygget og er en invitasjon til folk på Biri om å komme på besøk. Et åpent og inviterende fellesrom skal bli Biris nye møtested. Prosjektet er et godt eksempel på «oppgradering» av et bygdemiljø og bygg med flerfunksjonalitet. 

Kort om Årets Trebyggeri 2020
Årets Trebyggeri 2020 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2020.
Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f.eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. 

Sentrale kriterier for bedømmingen er: 
• Innovativ og/eller spennende trebruk 
• Høy arkitektonisk kvalitet 
• Energieffektivitet 
• Arealeffektivt og økonomisk byggeri 
• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 
• Bidratt til leverandørutvikling 

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø, og utvikling av nye konsepter og løsninger. Prisen skal bidra til å markere og fremme denne positive utviklingen.

Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no. 

Juryen består av:
Birgitte Skjerve, MMW Arkitekter
Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
Audun Øvrum, Treteknisk
Arve Brekkhus, Byggeindustrien
Aasm. Bunkholt, TreFokus

Om prosjektene:

Skipet

Skipet • Byggeindustrien

Sted: Solheimsviken, Bergen
Prosjekttype: Nybygg, kontor
Bruttoareal: 14.200 kvadratmeter
Byggherre: GC Rieber Eiendom

Byggherreombud og prosjekteringsledelse: Smidt & Ingebrigtsen
Hovedbyggeledelse: Fylkesnes
Teknisk byggeleder: Multiconsult
Arkitekt: Paal J Kahrs Arkitekter og Holon Arkitektur
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB, RIG: Smidt & Ingebrigtsen l RIByfy: Sweco l RIV, RIE, RIVA, RIEn og rådgiver dagslys: Sweco Norge l RIAku: Multiconsult l RIBr: Firesafe l BREEAM revisor: Asplan Viak

 

Samling

Samling • Byggeindustrien

Sted: Sand, Nord-Odal

Prosjekttype: Næringsbygg/boliger

Byggherre: Nord-Odal kommune

Prosjekteringsgruppeledelse, byggeledelse og SHA-koordinator: Prosjektråd Innlandet

Utbyggingskostnader: 166 millioner kroner eks. mva.

Bruttoareal: 2.950 kvadratmeter

Arkitekt: Helen & Hard arkitekter

Hovedentreprenør med koordineringsansvar: Ø.M. Fjeld

Rørentreprise: Gaustad Rør

Ventilasjonsentreprise: Bryn Byggklima

Elektroentreprise: Minel El-montasje Elverum

Heisentreprise: Kone

Rådgivere: RIB: Degree of Freedom l RIV: WSP Union Consult l RIE: Ing. Hallås Elverum l RIBr/RIAku: COWI l RIBFy: WSP Norge 

 

Biri Omsorgssenter

Sted: Biri, Gjøvik Kommune, Norge

Prosjekttype: Nybygg, omsorgssenter

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: ca. 190 millioner kroner

Bruttoareal: 5500 m2 BTA, 5000 m2 BRA

Byggherre: Gjøvik kommune

Byggherreombud: Sweco AS

Totalentreprenør: Betonmast Innlandet AS

Teknisk totalentreprenør: Betonmast Innlandet AS

Arkitekt: Bølgeblikk arkitekter AS / Topic Arkitekter AS

Interiørarkitekt: Topic Arkitekter /Bølgeblikk arkitekter

Landskapsarkitekt: Norconsult AS

Rådgivere: RIB tre: Sweco AS l RIB betong: Norconsult l RIV og RIE: Norconsult l RIAku: Norconsult l RIGeo og RIMiljø: Norconsult l RIBr: Norconsult l RIEnergi: Norconsult