Nytt om navn

Archihus styrker seg på Øvre Romerike

Bildet: Stig Borge (t.v.) og Kai Karlsen

S.A.B. Bygg AS overtar som ny forhandler av Archihus på Romerike.

Kai Karlsen, som eier av tidligere Archihus-forhandler KASA Eiendom, har gått over til S.A.B. Bygg AS, som samtidig overtar forhandleravtalen som KASA tidligere hadde med Archihus. 

– Dette er en løsning alle parter har ønsket for å styrke Archihus sin merkevare i vårt nedslagsfelt. Nå går vi sammen med et solid og større selskap, som også gir oss mer kapital til å utvikle oss videre, forklarer Karlsen. 

Karlsen skal sammen med daglig leder Stig Borge i S.A.B. Bygg AS være ansvarlig for Archihus-satsningen, i tillegg til at Karlsen skal være boligrådgiver for selskapet. 

– Vi har ønsket å være med på større prosjekter og har ønsket å bygge flere enheter. Det får vi til med S.A.B. Bygg AS. KASA Eiendom skal etter hvert avvikles når vi er ferdig med nåværende prosjekter, og det er en styrt avvikling fra vår side, forklarer han. 

– Sammen med de andre selskapene i BP Gruppen Norge AS og Tomtepartner AS er vi nå bedre rigget for å være med på større boligprosjekter, og hele endringen handler om vekst og antall markedsandeler vi skal ta i vårt område. 

Kjededirektør Jan Hoff i Archihus er godt fornøyd med den nye løsningen. 

– Kai har opparbeidet seg meget god erfaring med Archihus-porteføljen, som S.A.B. Bygg og vi vil dra god nytte av i det nye samarbeidet, sier Hoff. 

– Det har blitt lagt et godt grunnlag for Archihus sin merkevare i området med KASA, og det grunnlaget er vi sikre på at S.A.B. Bygg skal forvalte videre. Skiftet av forhandler og at Kai går inn i det nye selskapet vil komme alle parter til gode, avslutter han.