Nyheter

– Anlegget vil være et stort steg mot å bygge norsk gjenvinningsindustri for plast

Slik ser skissene av finsorteringsanlegget ut. Planlagt ferdigstillelse er 2025. FOTO: Meter Arkitektur AS

Returselskapet Plastretur skal sammen med TOMRA bygge Norges første nasjonale finsorteringsanlegg for plastemballasje. Allerede i juni går spaden i jorda.

– Dette er starten på en ny æra med utvikling av nye sirkulære løsninger og forretningsmodeller for plast i Norge. Når vi setter spaden i jorda, realiserer vi et nasjonalt grønt skifte, sier Bjarte E. Grostøl som er initiativtaker til sorteringsanlegget og styreleder i Plastretur.

I 2020 startet returselskapet – som har ansvar for gjenvinning av plastemballasje – å utrede etableringen av et eget finsorteringsanlegg for plastemballasje i Norge. Målet er å ta ansvar for norsk plast nasjonalt i stedet for å være avhengig av europeiske anlegg, og samtidig bidra til første steg i retningen mot mer gjenvinningsindustri i Norge.


INITIATIVTAKER: Det var styreleder i Plastretur, Bjarte E. Grostøl som er initiativtakeren bak anlegget. Han har også vært leder for prosjektet. FOTO: Grønt Punkt Norge

TOMRA på laget

For å realisere planene om å bygge eget anlegg har Plastretur og det norske teknologiselskapet TOMRA gått sammen. TOMRA blir majoritetseier med 65 prosent av aksjene.

– Det nye anlegget vil spille en avgjørende rolle i arbeidet med å ta norsk plastemballasje i en sirkulær retning og vi er stolte over å være med å realisere dette anlegget, sier Joachim N. Amland som er SVP i TOMRA Feedstock.

Finsorteringsanlegget:

  • Bygges i Holtskogen Næringspark i Hobøl, Indre Østfold.
  • Byggestart er slutten av juni 2023.
  • Total kapasitet på 90.000 tonn plastemballasje i året.
  • Mål om at anlegget skal være i drift fra første kvartal 2025.
  • Samlede investeringer er rundt 600 millioner kroner.
  • Anlegget skal sortere plastemballasje i sju ulike kvaliteter.
  • Plastretur har ansvar for å hente brukt plastemballasje fra norske kommuner og næringsliv og levere det til anlegget.
  • TOMRA har ansvar for sortering og salg.

Hjørnestein i ny infrastruktur

I dag blir plastemballasje som samles inn fra norske husholdninger sendt til sortering og bearbeiding i Tyskland. Det nye sorteringsanlegget vil være hjørnesteinen i etableringen av en ny nasjonal infrastruktur for materialgjenvinning.

– En ny nasjonal infrastruktur er avgjørende for at vi skal nå fremtidige gjenvinningsmål. Dette anlegget vil være et stort steg mot å bygge norsk gjenvinningsindustri for plast, samtidig som vi reduserer avfallstransporten ut av landet, sier Karl Johan Ingvaldsen, administrerende direktør i Plastretur.


PLASTRETUR: Administerende direktør Karl Johan Ingvaldsen i Plastretur. FOTO: Grønt Punkt Norge

Handelens Miljøfond har i sin rapport «Materialgjenvinning av norsk plastavfall – 50 % innen 2025» påpekt at hvis Norge skal nå gjenvinningsmålene, må det blant annet bygges et eget finsorteringsanlegg for plastemballasje.

– Det er veldig gode nyheter at Plastretur realiserer denne etableringen. Med et finsorteringsanlegg med kapasitet til å ta imot plast fra hele Norge tar vi et godt og viktig skritt fremover for en mer sirkulær plastøkonomi i Norge, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Viktig og riktig partner

Med sin teknologi og kompetanse på returløsninger, er TOMRA en naturlig partner for Plastretur i realiseringen av prosjektet. Administrerende direktør Tove Andersen i TOMRA, sier at det er viktig at Norge tar stegene mot en mer sirkulær økonomi nå.

– Det innebærer at vi må jobbe sammen for å finne gode løsninger, på tvers av verdikjeder. Løsningene er der, noe dette samarbeidet er et bevis på. TOMRA er stolte over å ha viktig rolle i dette arbeidet, sier Andersen.

Om Plastretur AS:

Returselskapet Plastretur har ansvar for innsamling og gjenvinning av plastemballasje i Norge. Returordningen finansieres av medlemsbedrifter som tar produsentansvar ved å betale et miljøvederlag for plastemballasje til Grønt Punkt Norge. Plastretur AS eier Grønt Punkt Norge sammen med fire andre returselskapet for emballasje. Plastretur ble etablert i 1995, og selskapets ambisjon er å holde plastemballasje i et kretsløp og dermed bidra til å sikre en sunn sirkulær økonomi.

logo
Bjørn Laberg