Aktuelt

– Alle piler peker nå oppover

Bildet: Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger

– Nyboligsalget i mars og første kvartal 2021 var vesentlig høyere enn det svært lave nivået vi hadde i fjor, sier adm. direktør Per Jæger

– Boligsalget i mars og første kvartal 2020 ble sterkt preget av den første nedstengningen av Norge pga. korona. Det er gledelig å se at igangsettingen av nye boliger i mars nå i år endelig har tatt seg opp, konstaterer Jæger.

– Alle piler peker nå oppover. Både salgstall for småhus, eneboliger, leiligheter og hytter er i vekst. I målingene fra mars er igangsettingstallene positive innen alle segmenter. Min eneste lille bekymring er at kommunene nå må passe på å regulere flere nye boliger. Spesielt i byene må det reguleres for flere små boliger, sier Per Jæger i en kommentar til Byggfakta.

 Per Jæger ønsker også å gi ros for bransjens håndtering av pandemien.

– Mange har gjort en solid jobb med å holde hjulene i gang, og tatt pandemien på alvor på en meget god måte, understreker han.

Salg nye boliger:

• Salget av nye boliger i mars 2021 var 86 % over mars 2020.

• Salget i første kvartal 2021 var 40 % over salget i første kvartal i 2020. Salget av leiligheter, småhus og eneboliger var henholdsvis 35 %, 43 % og 48 % over første kvartal i fjor.

• På tolvmånedersbasis er salget 11 % over forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger ligger 21 % over, mens leiligheter og småhus ligger henholdsvis 8 % og 7 % over forrige tolvmånedersperiode.

• Når vi ser på boligstatistikken fra tidligere år så er salget av nye boliger i første kvartal og mars på det jevne. Sammenlignet med 2019 ligger boligsalget i mars i år 1 % under og i første kvartal i år er salget 5 % over.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen av nye boliger i mars 2021 var 63 % over mars 2020.

• Igangsettingen i første kvartal var 20 % over igangsettingen i første kvartal i 2020. Leiligheter var 4 % over, småhus 29 % over og eneboliger 43 % over første kvartal i 2020.

• På tolvmånedersbasis er den totale igangsettingen 2 % lavere enn i forrige tolvmånedersperiode. Igangsetting av leiligheter er 6 % lavere, mens igangsettingen for småhus og enebolig er henholdsvis 2 % og 6 % over forrige tolvmånedersperiode.

• Sammenlignet med i 2019 ligger igangsettingen i mars i år 74 % over og i første kvartal i år er igangsettingen 15 % over.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger er svært godt og det er solgt nesten tre ganger så mange fritidsboliger i første kvartal sammenlignet med første kvartal i fjor.

• Igangsetting av nye fritidsboliger ligger 27 % over samme periode i 2020 

• På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 73 % høyere enn forrige tolvmånedersperiode, mens igangsettingen er lik.