Aktuelt

Agaia bygger parkanlegg ved nytt sykehus Drammen

Illustrasjon: Helse Sør-Øst RHF

AKTUELLE PROSJEKTER: Agaia har inngått avtale med Helse Sør-Øst RHF om bygging og vedlikehold av utomhusanlegget i tilknytning til byggingen av det nye sykehuset i Drammen.

Kontraktsverdien er på ca. 142 millioner kroner, inkl. mva. Nytt sykehus i Drammen består av et bygningskompleks på totalt ca. 122.000 m2. Tomten er på 150 mål og ligger på det eksisterende industriområdet på Brakerøya inntil Drammenselva og nær jernbanestasjonen. 

Utomhusanlegget, som er på hele 75 mål, omfatter hovedadkomst for alle besøkende, pasienter og ansatte. Adkomstplasser på akuttmottak og hovedinngang skal tilrettelegges for bil og busstransport i tillegg til gode adkomstarealer for gående og syklende. Det skal i tillegg anlegges store grønt og oppholdsarealer med varierte dekker og vegetasjon. Det er lagt vekt på universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

Byggestart for sykehuset var høsten 2019, og full klinisk drift er planlagt til oktober 2025. Byggingen av selve utomhusanlegget starter i april 2023 og skal være ferdig vår/sommer 2025. 

– Vi er først og fremst veldig stolte og glade for at Helse Sør-Øst RHF har valgt å inngå avtale med oss. Dette er et utfordrende prosjekt, hvor vi skal bidra med vår kompetanse og kapasitet til å bygge og vedlikeholde utomhusanlegget. Agaia stiller med et svært kompetent team til å lede, bygge og etter hvert vedlikeholde et flott anlegg. Parkanlegget vil ha stor betydning for velvære til pasienter, ansatte og besøkende. Når det er ferdigstilt, vil det være levende, vakkert og varig i mange år fremover. Vi gleder oss til å komme i gang og takker for tilliten, sier Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Agaia AS.

Om Agaia AS:
Agaia er, med sine 320 medarbeidere og en årsomsetning på ca. 750 millioner kroner, Norges største anleggsgartner entreprenør. Agaia er totalleverandør innen utvikling, bygging, ombygging og vedlikehold av alle typer utomhusanlegg –fra vugge til grav. Selskapet har i over 40 år skapt levende utemiljø.

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.