Aktuelt

Inviterer til kunstprosjekt ved Fornebubanen

Bildet: Lysaker stasjon på Fornebubanen. Illustrasjon: Asplan Viak

AKTUELLE PROSJEKTER: Oslo kommune og Viken fylkeskommune inviterer nå kunstnere i Norden til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner.

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår. Prosjektet er nå kommet så langt at det er tid for å planlegge for kunst på stasjonene. Fornebubanens kunst skal gå i dialog med stasjonenes karakteristiske arkitektur og med omkringliggende bymiljø.

Konkrete forslag leveres

Kunstnere kan søke prekvalifisering frem til og med 30. april 2023. På bakgrunn av prekvalifiseringen, vil kunstutvalget invitere et utvalg av kunstnerne til konkurranser hvor det skal leveres konkrete forslag på kunst. Det vil være en konkurranse per stasjon, og velges enkunstner/kunstnergruppe per stasjon. Kunstnerne som inviteres med i konkurransen vil bli honorert for bidraget.

Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling og Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling har den kunstfaglige ledelsen for kunstutvalgets arbeid. Det er avsatt en foreløpig sum på 22 millioner kroner til kunst på Fornebubanen totalt, inklusiv administrasjon, 5% kunstavgift, kommunikasjon og formidling. Summen, og konkurransen for øvrig, følger tradisjonen for utsmykking av stasjoner, skoler og offentlige bygg i Oslo og Viken.

– Vil løfte stasjonene visuelt

– De aller fleste T-banestasjonene i Oslo er blitt utsmykket med kunst, noe som har bidratt til å skape et unikt og gjenkjennbart uttrykk for stasjonene. Vi håper at nordiske kunstnere finner Fornebubanen interessant og at vi får inn bidrag som vil løfte stasjonene visuelt og videreføre det arkitektoniske uttrykket, sier etatsdirektør Irene Måsøval i Fornebubanen.

– Fornebubanen er et viktig prosjekt der vi får muligheten til å etablere kunst som både går i dialog med arkitekturen og med omkringliggende bymiljø. I dette prosjektet jobbes det også på tvers av fylkesgrensen mellom Viken og Oslo. Det gir verdifull kunstfaglig kompetanseoverføring. Vår ambisjon er et helhetlig prosjekt for Fornebubanen som også resulterer i at gode kunstverk innlemmes i de respektive kunstsamlingene, Oslos og Vikens, sier Daniella van Dijk-Wennberg, avd. direktør Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten.

Prosjektet Kunst på Fornebubanen gjennomføres frem til 2027. Kunsten skal være ferdig installert på hver stasjon og/eller i tilknytning til stasjonene før test og idriftsettelse av Fornebubanen starter.

Prekvalifiseringen har egen nettside: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/kunst/