Aktuelt

Inviterer til prekvalifisering stasjonstiltak

Illustrasjonsbilde. Foto: Hilde Lillejord

AKTUELLE PROSJEKTER: Bane NOR SF, inviterer til prekvalifisering av søkere til stasjonstiltak ved infrastrukturprosjektet Strømmen – Oslo – Ski.

Av Bjørn Laberg

Denne prekvalifiseringen gjelder Stasjonstiltak Strømmen-Oslo-Ski – Totalentreprise med samspill, samspillsentreprisen SOS TES. Prosjektet Stasjonstiltak Strømmen-Oslo-Ski er en del av Utbyggingsdivisjonen, Øst. 

Ombygging av stasjoner gjøres for tilpasning til nye lokaltogsett som skal kjøre på strekningene mellom Oslo og Ski, samt Oslo og Strømmen. Det skal innføres nye togsett med lengde opptil 220 meter på lokaltogstrekningen mellom Oslo og Ski på Østfoldbanen, og mellom Oslo og Strømmen på Hovedbanen. Dette vil gi behov for å tilrettelegge infrastrukturen på strekningene. Dette gjelder blant annet plattformlengde, -høyde og signalplassering, slik at stasjoner og holdeplasser kan betjene togsettene.

Tiltakene innebærer arbeid på stasjonene/holdeplassene Nordstrand, Ljan, Kolbotn, og Langhus på
Østfoldbanens vestre linje samt Grorud, Haugenstua, Fjellhamar og Strømmen på Hovedbanen.

Arbeidene planlegges å starte opp i 2023 og ferdigstilles i 2026. Anlegget skal etter planen fortløpende utvikles, bygges og ferdigstilles, der målsetting er å være i operativ drift og ta imot nye togsett innen utløpet av 2026.

Anskaffelsen gjennomføres i to trinn:

Trinn 1: Prekvalifisering

• Kunngjøring av konkurranse og utsendelse av invitasjon til prekvalifisering
• Frist for å søke om prekvalifisering
• Innlevering av søknader om prekvalifisering
• Vurdering og utvelgelse av søknadene om prekvalifisering
• Tilbakemelding til Søkerne på søknad om prekvalifisering

Trinn 2: Tilbudskonkurranse

• Utsendelse av invitasjon til å levere tilbud inkludert oppdatert konkurransegrunnlag til prekvalifiserte tilbydere
• Tilbyderkonferanse / Avklaring / Befaring på Selskapets Byggeplass
• Tilbudsfrist
• Innlevering av tilbud
• Evaluering av tilbud
• Caseoppgave
• Tilbudsavklaringer og forhandlinger
• Eventuelt invitasjon til å levere reviderte tilbud, ny evaluering og eventuelle nye forhandlingsrunder
• Kontraktstildeling
• Kontraktsignering

Bane NOR vil invitere minimum 3 og maksimum 5 søkere til å inngi tilbud i Trinn 2 av konkurransen. 

Tiltakshaver: Bane NOR

Tilbudsfrist: 30. mars

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.