Nyheter

Advansia vinner EPC-kontrakt med Skien kommune

Bildet: Staale Kolbeinsen, prosjektleder i Advansia (t.v.) og Torfinn Lysfjord, seksjonsleder for energientreprenørskap i Advansia.

Energisparekontrakten (EPC), hvor Advansia er ansvarlig for totalleveransen, vil gi Skien kommune en årlig klimabesparelse på over 1 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Energisparekontrakten (EPC) med Skien kommune omfatter analyse av energi- og effektbesparende tiltak og gjennomføring av fysiske tiltak på 18 eiendommer med et samlet areal på 50 000 m2. 

Helhetlig ansvar for å realisere miljøgevinster

Advansia skal sikre at tiltakene som iverksettes understøtter kommunens ønskede energibesparelse. Eksempler på eiendommer som inngår i denne kontrakten er skoler, barnehager og sykehjem. 

– Prosjektet starter opp i august og først skal alle eiendommene analyseres slik at Advansia kan kartlegge energi- og effektivitetsbesparende tiltak. Basert på kartleggingen vil Advansia være hovedentreprenør i gjennomføringsfasen av tiltakene. Etter at entreprisen er gjennomført er Advansia økonomisk ansvarlig overfor Skien kommune for å sikre at tiltakene oppnår den ønskede energibesparelsen, sier Staale Kolbeinsen, som vil være prosjektleder for prosjektet i alle dets faser. 

Skien kommune vil få betydelige klimabesparelser 

De 18 eiendommene i Skien kommune bruker i dag rundt 7,6 GWh i året. Basert på erfaringer fra tidligere prosjekter vil energisparekontrakten føre til en besparelse på 2 GWh/år, med en investeringsramme på 25 MNOK. 

– For kommunen innebærer dette at de i en 5-årsperiode, etter entreprisen er gjennomført, vil spare rundt 10 millioner kroner med nåværende strømpriser. Selv om dette er en betydelig sum, er det viktigste med kontrakten at kommunen vil få en reell klimabesparelse på over 1 000 tonn CO2-ekvivalenter, fortsetter Kolbeinsen.
EPC – Energy Performance Contracting er en finansieringsmekanisme som gjør det mulig å redusere energikostnadene med 30-50 %. I tillegg til økonomisk lønnsomhet vil en slik modell resultere i betydelige reduksjoner i utslippsnivået. 

Varmepumper og ventilasjon

– Vanlige tiltak som implementeres gjennom en energisparekontrakt er varmepumper, forbedring innen ventilasjon, utskifting av belysning og installasjon av generell automatikk, i tillegg til bygningsmessige forbedringer, forteller Torfinn Lysfjord, seksjonsleder for energientreprenørskap i Advansia. 

I Norge bruker en rekke kommuner energisparekontrakter for å redusere energiforbruket. Bransjen har som følge av dette fått utarbeidet en Norsk Standard (NS 6430 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing) for EPC-kontrakter.

– Det beste klimavirkemiddelet innen bygg 

I Norge er Advansia en av de største aktørene innen EPC-kontrakter.

 – Dette er et spennende oppdrag for oss i Advansia og det er motiverende å vinne frem i et marked med tøff konkurranse. EPC-kontrakter er en bærekraftig modell, og det klart beste virkemidlet vi har i Norge for å nå våre klimaforpliktelser innen bygg, forklarer Lysfjord. 

Han viser til at denne måten å jobbe på, hvor man kombinerer rådgivning, analyse, gjennomføring av entreprisen og ansvaret for å følge opp analysen/entreprisen er en effektiv måte å jobbe med energibesparelser. 

Om Advansia: 
Med sine vel 400 medarbeidere er Advansia ledende innen prosjekt- og byggeledelse i Norge, og har gjennom en årrekke fått tilliten til å lede store offentlige- og private prosjekter. Advansia jobber med hele bredden av landbasert bygge – og infrastrukturprosjekter fra lokale by – og anleggsprosjekter til små og store formålsbygg.