Aktuelt

– 5-10 år gamle lysanlegg er utrangerte

Bildet: Vi tar miljøansvar på alvor og har for lengst utfaset lysstoffrør og lamper med kvikksølvinnhold, sier, sier Vidar Kvernvold i SG Armaturen.

Med brosjyren «Det Grønne Skiftet» informerer SG Armaturen markedet om konsekvensene av Rohs-direktivet og utfasing av T5/T8 lysrør og kompaktlysrør innen høsten 2023.

Med ROS-direktivet har ikke produsenter og leverandører lov til å importere eller produsere lysrør og kompaktlysrør

– Formålet med brosjyren er å informere eiendomsbesittere, kommuner, fylker og privatmarkedet om hva dette betyr for markedet, sier Kvernvold. Han mener Norge er har vært dårlig på å fase ut eksisterende utstyr og investere i nye belysningssystemer på grunn av lave strømpriser, sier Vidar Kvernvold i SG Armaturen, i en pressemelding.

Miljøfiendtlig lysutstyr

Med Rohs direktivet ønsker man å kvitte seg med produkter som inneholder kvikksølv. 
– Å erstatte lysrør T5/T8 og kompaktlysrør, vil gi store miljøgevinster. Vi blir kvitt kvikksølv og får et langt lavere energiforbruk, sier Kvernvold. Med nye moderne lysarmaturer kan du spare fra 50-80 prosent energi. Med dagens strømpriser ser vi at oppgraderte anlegg inkludert installasjon, kan ha en nedbetalingstid på mindre enn 12 måneder påpeker han.

Baklengs inn i fremtiden

Kvernvold mener at belysningsleverandører, som bygger opp bufferlager med T5 ogT8-rør, går baklengs inn i fremtiden. 
– De tar ikke nødvendige miljøgrep og utnytter ikke muligheten for strøm- og energisparing.
Gamle T5 og T8-rør har en virkningsgrad på 30 til 80 prosent. Å sette nye LED-rør i gamle armaturer, er i utgangspunktet ikke den beste løsningen, men et alternativ, mener Kvernvold. 
– ¬Her må markedet være klar over at armaturene mister sin godkjenning. Kundene beholder også en gammel armatur som trenger vedlikehold. Gamle endestykker og drivere trekker også strøm.  

Verneverdige bygg

– I verneverdige, bygg hvor armaturen en viktig del av miljøet, er det krav om å beholde designarmaturer. Vår danske fabrikk er i stand til å skreddersy ny innmat i dem. Her foretar vi bl.a. EMC-test, lysmålinger og utsteder ny garanti på armaturen. 

– Et annet alternativ er å bytte lampe mot lampe. Dette er en relativ enkel jobb og gir en besparelse på 40 til 70 prosent. Det beste alternativet å foreta en lysberegning av anlegget slik at man vet nøyaktig hvor mange armaturer med ny teknologi det er behov. 
– En slik beregning kan gi 50 til 90 prosents energibesparelse, sier Kvernvold

Mangel på reservedeler

– I løpet av de neste årene blir det vanskelig å få tak i reservedeler til gamle T5 og T8-armaturer. Selv om energiregnskapet er bra i dag, med lave strømutgifter og investeringskostnader i nytt lysutstyr, kan det bli problemer med å få reservedeler, sier Kvernevold. 

Veileder for bransjen

– Vår brosjyre Det Grønne Skiftet er en veileder for bransjen. Etter dagens normer er 5-10 år gamle lysanlegg dessverre utrangerte. Er de mye eldre bør du ta kontakte din lokal installatør eller oss, for å sette opp et TCO-regnskap over tiltak som bør iverksettes, sier Kvernvold. 
– Min oppfordring er å skifte ut gamle armaturer med nye.

Co2-regnskap

– Ser vi på miljø- og bærekraftmålene, vil et eiendomsbesitter få et langt bedre miljøregnskap ved å velge nye belysningsløsninger. I 2020 var kravet om å energimerke næringsbygg etter A, B, C og D. Både kommunale, fylkeskommunale virksomheter og privat næringsliv, er nå opptatt av energimerking og at Co2-regnskapet er i henhold til gjeldene krav, sier Kvernvold.

Miljøansvar

SG tar miljøansvar på alvor og har for lengst utfaset lysstoffrør og lamper med kvikksølvinnhold. – Vi gjorde det allerede da Rohs-direktivet kom i 2017-18. De siste LED lysrørene tok vi ut av markedet i juni 2022. Vi er opptatt av å utvikle miljøvennlige belysningsprodukter, sier Kvernvold. 
– For å etterleve våre strenge miljøkrav ansetter vi fra 1. januar 2023 en bærekraftansvarlig i Lillesand, som får ansvaret med å påse at vi etterlever våre bærekraftmål i produksjon, logistikk og salg. For å bli mer selvforsynte på energi, monterer vi nå solceller på vårt lagerbygg i Lillesand, sier han til slutt.