Nyheter

200 millioner EU-kroner til ARV-prosjektet

Voldsløkka skole og kulturområde i Oslo; ett av de seks europeiske demo-prosjektene. Skal utvikles av Oslobygg v/Oslo kommune. IIllustrasjon: SPINN Arkitekter

Prosjektet, som ledes av NTNU med SINTEF og Oslobygg som partnere, skal legge føringer og sette et politisk rammeverk for fremtidens energieffektive og sirkulære løsninger i byggenæringen.

Dette innebærer etablering av klimapositive områder rundt om i Europa, og involverer 36 europeiske partnere fra sju land.

– Først og fremst vil jeg gratulere de involverte fagmiljøene! Dette er et stort skritt mot målet om å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål, i tråd med NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden. Det er også en viktig posisjonering i EU og Horisont Europa. Grønn omstilling vil i stor grad prege EUs politikk framover, inkludert forsknings- og innovasjonspolitikken, og på områder som klima og energi. Med dette tilslaget har vi vist at NTNU blir en viktig bidragsyter i den omstillingen, sier rektor ved NTNU, Anne Borg.

Haster
– Vi må øke tempoet i renovering av våre eksisterende bygg om vi skal kunne nå klimamålene, og vi må tenke sirkulært, understreker førsteamanuensis Niki Gaitani ved Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) ved NTNU, som har vært sentral i utformingen av prosjektet.

ARV ledes av IAT ved Fakultet for arkitektur og design (AD), og fikk tilslaget i knivskarp konkurranse med 115 andre søkere til EUs Green Deal-utlysning.

Klimasmart renovering
Prosjektet hviler tungt på forskning på nullutslippsbygg og -områder, drevet fram av forskningssentrene for miljøvennlig energi, Zero Emission Buildings (ZEB) og Zero Emission Neighbourhoods (ZEN), der NTNU er vertsinstitusjon og leder sammen med SINTEF.

– Å vinne et slikt stort prosjekt viser at langsiktig og systematisk satsning nytter. Vi gleder oss til å ta denne kunnskapen ut i Europa og bidra til EUs viktige satsninger Green Deal og Renovation Wave. Sammen med våre partnere i ARV skal vi utvikle løsninger for attraktive, robuste og rimelige boliger og bygninger – som også er bærekraftige, sier instituttleder Arild Gustavsen ved IAT.  

Store miljøgevinster
– Bygg står for hele 40% av EUs samlede energiforbruk og 36% av drivhusgass-utslippene. Det ligger store miljøgevinster i renovering av allerede eksisterende bygninger, og bygge en mer effektiv infrastruktur rundt energiutnyttelsen, påpeker professor Inger Andresen ved IAT. Hun har sammen med Gaitani ledet utviklingen av søknaden.

Andre deltakere ved NTNU er instituttene Bygg- og miljøteknikk, Energi og prosessteknikk, Industriell Økonomi og teknologiledelse og Tverrfaglige kulturstudier.

Sterke samarbeidspartnere
– Green Deal er en viktig premissgiver og agendasetter i overgangen fra det gamle rammeprogrammet Horisont 2020 over til det nye Horisont Europa. At vi, sammen med NTNU og Oslobygg nådde opp i søknadsrunden, setter oss i en posisjon for å styrke utviklingen av en grønn BAE-sektor og å få norsk næringsliv enda mer aktivt på den europeiske arenaen, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF.

– Vi i Oslobygg er stolte over å være med på laget i dette spennende og viktige prosjektet, understreker administrerende direktør Eli Grimsby.

Seks europeiske prosjektbyer
Gaitani framholder at kjernen i ARV-prosjektet ligger i de seks storskala demo-prosjektene som skal legges til i seks europeiske byer (Oslo, Sønderborg i Danmark, Karvina i Tsjekkia, Utrecht i Nederland, Palma i Spania og Trento i Italia) som såkalte Climate Positive Circular Communities.

Hun skal lede arbeidet med bærekraftig prosjektering av demo-prosjektene. De 36 partnerne i ARV representerer hele verdikjeden i bygnings- og energisektoren.

Demonstrasjonsprosjektene fokuserer på ni hovedområder:

  • Effektiv planlegging og implementering av klimapositive sirkulære samfunn
  • Innbyggerengasjement, omgivelser og velvære
  • Bærekraftig (re)design av bygg
  • Ressurseffektiv produksjon og arbeidsprosesser
  • Integrerte systemer for fornybar energi og lagring
  • Energistyring og fleksibilitet
  • Måling og evaluering
  • Forretningsmodeller, finansielle mekanismer, retningslinjer/strategi og nytte
  • Kommunikasjon, formidling og brukerinvolvering

Samarbeid om løsninger
– Konkurransen om prosjektene har vært knalltøff og vi er utrolig stolte av å få denne tildelinga som partner i EU-prosjektet ARV! Dette er virkelig en bekreftelse på at den norske kompetansen innenfor nullutslippsbygg- og områdeutvikling er verdensledende, sier Hunnes Blakstad.

– Som en av Norges største utbygger og eiendomsforvalter har vi store muligheter til å finne løsninger som kan bidra til en mer bærekraftig bransje. Utfordringene vi står overfor kan best løses gjennom å dele erfaringer og lære av hverandre, og vi i Oslobygg ser frem til mulighetene i dette prosjektet og samarbeidet, sier Grimsby.