Nyheter

20 millioner til oppgradering av Tårnbygningen

Bildet: Tårnbygningen er et av de mange flotte, eldre bygningene på Campus. Nå får det midler til å bli bedre rustet til fremtidens behov. Foto Kateryna Krutskykh

10 universiteter og høyskoler får penger fra regjeringen til å oppgradere bygg. Tårnbygningen ved NMBU får nå midler som bidrar til å oppgraderingen av fasader og utvikling av studentområdene.

Regjeringen fordeler 119,1 millioner kroner til oppgradering av universiteter og høyskoler, skriver regjeringen på sine nettsider. Målet er mer moderne undervisnings- og læringsformer, og et godt miljø for både studenter og ansatte.

– Vi forventer at universitetene og høyskolene bruker enda mer studentaktive undervisningsformer mer, men da må også lokalene, enten det er auditorier, laboratorier, verksteder eller fellesarealer, være mer fleksible. Disse pengene skal bidra til nettopp dette, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Aldrende bygningsmasse

– Vi vil gjerne takke regjeringen for de mulighetene som denne tildelingen gir oss. Det er tydelig at regjeringen er opptatt av at vi skal klare å holde vår aldrende bygningsmasse vedlikeholdt. I fjor fikk vi midler til oppgradering av Aud Max og i år får vi midler som bidrar til å oppgradere Tårnbygningen, sier rektor Sjur Baardsen.

Tårnbygningen er fredet gjennom forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer. Dette gjør det ekstra kostbart å vedlikeholde bygget.

– Tårnbygningen er en viktig del av norsk kulturarv og arkitekturhistorie. Som et fredet bygg er den dyr å vedlikeholde, og derfor setter vi ekstra pris på at regjeringen prioriterer NMBU når slike midler skal tildeles, sier rektor.

Vil skape gode læringsarenaer

Tårnbygningen huser NMBU Handelshøyskolen og Institutt for plantevitenskap, og skal i løpet av de to neste årene også huse universitetets øverste ledelse og deler av universitetsadministrasjonen. NMBU har allerede oppgradert store deler av Tårnbygningen innvendig med særlig vekt på universell utforming, ventilasjon, akustikk og møblering av undervisningsareal.

Det er bygd om til universelt utformet inngangsparti og lagt til rette for heis helt ned til grunnplanet, det er etablert ventilasjon og kjøling i alle undervisningsrom, det er gjort akustiske tiltak i korridorer og undervisningsrom og møblert med nye møbler i de fleste undervisningsrommene.  En gammel kinosal, som ble ombygget til arkiv for mange år siden er reetablert som auditorium og lesesalsområde. Dette er gjort i tett dialog med kulturminnevern-myndighetene.

Leseplasser og sosiale soner

Neste steg blir å oppgradere den utvendige fasaden og vinduene både for å kunne ivareta bygningen som kulturminne, og for å kunne ivareta en bærekraftig og framtidsrettet bruk og drift av bygningen for de mange studenter og ansatte som skal ha sitt daglige virke i bygningen. Arealet som står ledig etter at biblioteket har flyttet til den nye Veterinærbygningen skal brukes til å skape gode læringsarealer for studentene. I de ledige arealene ved hovedinngangen og i underetasjen skal NMBU skape en god sammensetning av formelle undervisningsrom, leseplasser og sosiale soner.

–  Dette prosjektet gjør oss i stand til å møte økt studentmasse, nye undervisningsformer og forskriftsmessige krav og skape fleksible, arealeffektive og funksjonelle områder for dagens og framtidens bruk, sier Baardsen.

(KILDE: NMBU)