Aktuelt

Ny Teknologi & Energi blir nytt ekspertiseområde under INTERMAT 2024

Foto: INTERMAT

INTERMAT 2024 inviterer til fire dager med fokus på morgendagens utslippsfrie teknologi og fremtidens datastyrte byggeplasser.

På messen i Paris vises fremskrittene og de siste innovasjonene som franske og internasjonale produsenter av anleggsmaskiner og byggematerialer har utviklet for å få ned karbonutslippene i bransjen. Årets nyhet på messen er et eget område for ny teknologi og energi. Målet er å ta felles grep om utfordringene ved omstilling til grønn og digital produksjon, og utvikling av energibesparende maskiner og materialer.

En femte sektor med ekspertise for en karbonfri fremtid

INTERMAT 2024 konsentrerer tilbudet av produkter og løsninger rundt fem ekspertise-områder. Ett av dem er altså nytt, og øremerket for ny teknologi og nye metoder for energiutnyttelse. Hensikten er å vise de banebrytende nye teknologiene som er i ferd med å bli en integrert del av utstyr og materialer i bygg- og anleggsektoren.

Hovedvekten blir lagt på utstyr som utnytter nye, alternative eller fornybare energikilder, som bio-drivstoff, elektrisitet, hydrogen osv., i form av overgang til elektrisk drift, løsninger for utslippsfri teknologi o.l. Produksjonsmetoder bygget på virtuelle og digitale løsninger står også sentralt (mobile apper, BIM, IOT, 3D printing, droner, osv), sammen med nye teknologier for energilagring, selvstyrt kjøretøyer m.m

Start-up Village

I hjertet av Teknologi & Energi-området, blir det bygget en Start-up Village i samarbeid med Impulse Partners, for å vise de siste innovasjonene. Det blir avviklet et løpende program med foredrag, debatter og demonstrasjoner, foruten praktiske demonstrasjoner av vellykket samarbeid mellom start-ups og tradisjonell industri. Andre temaer som blir tatt opp til debatt, er bl.a. hvordan kunstig intelligens er i ferd med å få et gjennombrudd i byggenæringen. 

Blant de 70 utstillerne representert på det nye ekspertiseområdet er:

ARKANCE, CONTROLS, CSC ROBOTIC, ENGINEERING LIMITED, DENS Power BV, ECO GAS, ENERIA, EXCESS ENGINEERING AS, GEOSYSTEMS France, HD Hyundai Infracore, HERACLES Robotics, HIBOO, HYDROKIT, IDIG, LEICA GEOSYSTEMS, MATOS, MOASURE, MUODIM, TP PLANNING, TRACKUNIT AS, WATEA by Michelin.

Norsk finalist for Innovation Awards

Det norske firmaet NORSK EXCESS ENGINEERING er en av sju utstillere som er nominert til de prestisjefylte INTERMATs Innovation Awards. Selskapet har utviklet en elektrisk aktuator som erstatter tunge hydrauliske systemer, ved å anvende et hel-elektrifisert system som skyver, trekker og løfter med en energieffektivitet på 87 prosent. De øvrige finalistene er BERGERAT MONNOYEUR, CHRONO FLEX, COJALI FRANCE, KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL NV, MOASURE, og TENSTAR SOLUTION AB

logo
Bjørn Laberg