Prosjektnyheter

Hersleth Entreprenør og Bolig & Eiendomsutvikling går inn på eiersiden i Spro Havn

Bildet: Fra venstre: Paal Gundersen Pål Georg Gundersen og Reinert Hersleth

Hersleth Entreprenør AS og Bolig & Eiendomsutvikling AS går inn på eiersiden i prosjektet Spro Havn med 1/3 hver. Merkantilbygg AS, som inntil nå har vært eier av prosjektet, vil fortsette å eie 1/3 av prosjektet. Bolig & Eiendomsutvikling AS vil tre inn i rollen som byggherre, mens Hersleth Entreprenør AS vil fortsette som totalentreprenør.

Spro Havn er et av de større boligprosjektene som er i gang i Osloregionen i dag. Prosjektet har en total utbygging på rundt 36 000 m2 bolig og noe næring, samt molo, havn og båtplasser. Den samlede investeringen er på rundt 3 mrd. NOK.

– En styrke for prosjektet

– Jeg er glad for å få med to solide og anerkjente aktører på eiersiden i prosjektet. Begge har bred erfaring og sterk lokal forankring, og jeg er trygg på at disse endringene vil styrke prosjektet på alle måter, sier Pål Georg Gundersen, eier av Merkantilbygg AS.

Eierendringene i eierstrukturen vil ikke ha noen praktiske konsekvenser for prosjektet, og byggingen fortsetter som planlagt.

LES OGSÅ: Spro Havn – oslofjordidyll i støpeskjeen

– Prosjektet følger sin planlagte fremdrift og vi er godt i gang med byggingen av trinn 1. Boligblokken i byggetrinn 1 på Spro Havn er det største bygget vi har under oppføring akkurat nå, og det sysselsetter en stor andel av våre medarbeidere. At vi nå kommer inn på eiersiden sammen med Bolig & Eiendomsutvikling AS og Merkantilbygg AS, mener vi vil være en styrke for prosjektet totalt sett og vil sikre våre arbeidsplasser i lang tid fremover. Vi tre partene besitter svært bred kompetanse samlet sett som vil være viktig for å dra prosjektet videre, sier Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør AS.

Bildet: Boligblokk, byggetrinn 1 på Spro Havn.

Langt samarbeid og bred eiendomserfaring

Hersleth Entreprenør AS og Bolig & Eiendomsutvikling AS har arbeidet tett sammen i en årrekke, og har gjennomført en rekke prosjekter sammen i Follo-området. Deres samlede erfaring og kompetanse vil være viktig for den videre utviklingen av Spro Havn:

– Vi ser frem til å ta del i dette spennende prosjektet. Det har en unik beliggenhet med fantastisk potensiale, og vi gleder oss til å utvikle det videre sammen med Merkantilbygg AS og Hersleth Entreprenør AS. Det første vi vil ta fatt på er utvikling og salg av byggetrinn 2, hvor vi vil se på hele trinnet med nye øyne og foredle det grunnlaget som ligger der i dag. Dette byggetrinnet har vært ute for salg tidligere og solgte godt, men ble trukket grunnet markedsendringene vi har sett det siste året. Vi ser for oss å lansere en ny og markedstilpasset versjon av byggetrinn 2 i løpet av våren 2024, og håper på en byggestart her i løpet av høsten 2024, sier Paal Gundersen, administrerende direktør i Bolig & Eiendomsutvikling AS.

Panoramautsikt over innseilingen

Spro Havn ligger på Fagerstrand i Nesodden kommune og har en sydvestvendt beliggenhet rett ved vannkanten, med panoramautsikt over innseilingen til Oslo. Prosjektet er planlagt å bestå av boliger, næringsareal, frittliggende småhusbebyggelse, felles badeplasser og småbåthavn.

Prosjektet er planlagt gjennomført som en trinnvis feltutbygging over mange år. Målet med hele reguleringsarbeidet for Spro Havn har vært gode boliger og uteområder mot sjøen, samtidig som området skal være et attraktivt sted for allmennheten.

Det planlagte kaiområdet ved Spro Havn. Illustrasjon: Geir Odd Målsnes / Link Arkitektur

Byggetrinn 1 som har fått navnet «Seilet», er i salg nå, og består av 136 leiligheter fra 45-141 m2. Forventet ferdigstillelse av boliger i byggetrinn 1, kaianlegg og båthavn er Q1 2025.

logo
Bjørn Laberg