Aktuelt

Enorme forskjeller på strømpriser i nord og sør

– For å utjevne forskjellene i strømprisene mellom nord og sør, må nettforbindelsen bygges ut og forsterkes, slik at strømkundene får rettferdige priser.

Av Trond Schieldrop

Det sier næringspolitisk direktør  i Nelfo, Tore Strandskog, til Byggfakta.

– Uansett tiltak må vi sannsynligvis venne oss til ekstremt høye strømpriser en god stund fremover. For å kompensere for denne utviklingen må vi forsterke energieffektivisering og lokal energiproduksjon. På dette området opplever elektrobransjen store forretningsmuligheter, sier Strandskog.  

Kraftproduksjonen må økes

– Hvilke grep må til for å redusere strømprisene?

– Det er to underliggende tiltak som må løses. Det ene er å øke kraftproduksjonen. Den største utfordringen er at elektrisiteten brukes på langt flere samfunnsområder enn tidligere. Når kraftetterspørselen blir større enn markedstilbudet, øker prisene. På tilbudssiden må vi øke og effektivisere kraftproduksjonen, bygge ut et landsdekkende nett og distribuere det til alle landets innbyggere. 

Store kraftprisforskjeller

– Forskjellene på kraftprisene i Nord-Norge og Sør-Norge har tidvis vært enorme. I Oslo har prisen på 1 KWh vært ca. 4 kroner mens den i Nord-Norge har vært nede i 0,29.  At man har strømt over av kraft nord for Dovre har kommet næringslivet og forbrukerne til gode, mens fortjenesten har blitt desto mindre for kraftprodusentene. Sør for Dovre opplever kraftselskapene Klondike tilstander mens næringslivet og forbrukerne rammes av skyhøye kraftpriser. For å redusere forskjellen i strømprisene, må vi forsterke nettforbindelsen mellom nord og sør slik at strømkundene får rettferdige priser, sier Strandskog.

Bildet: Næringspolitisk direktør  i Nelfo, Tore Strandskog. Foto: Nelfo

Hån mot forbrukerne

– Nettetleien er så komplisert skrudd sammen at det er ingen normale mennesker som skjønner «bæra» av hvilke elementer som påvirker det vi betaler for. Dette er nærmest et hån mot forbrukerne. Da er det arrogant når nettselskapene konstruerer en nettleie som alminnelige folk ikke skjønner noe av. Folk reagerer på de høye strømprisene med frustrasjon og forbannelse. Det er forståelig når strømregninga øker med flere tusenlapper i måneden. Kraftbransjen har et stort kommunikasjonsproblem når folk føler at de er med på å betale for noe de ikke skjønner. Misforholdet mellom energibransjen og kunde bare forsterket seg. 

– Ta kundene på alvor

– Kraftprodusentene og nettselskapene må nå ta kundene mer på alvor, og forklare på en pedagogisk måte hvorfor strømprisene har skutt i været. Til nå har de ikke gjort det, og innføring av ny nettariff har ytterligere komplisert bildet. Måten nettselskapene konstruerer tariffen på er under enhver kritikk. Mange betaler strømregning både på hytta pluss eget hus, og må forholde seg til flere forskjellige tariffsystemer. Det er merkelig at vi ikke har klart å få på plass et harmonisert og nasjonalt tariffsystem, sier Strandskog. 

Gamle monopolister

– De gamle monopolistene driver som før. Men de har tross alt inngått en samfunnskontrakt med forbrukerne, det er derfor de fortsatt har monopolstatus. Nettselskapene er avhengig av forbrukernes tillit. Når forbrukere opplever at samfunnskontrakten ikke blir oppfylt, stiller mange spørsmålstegn til nettselskapenes monopolistiske berettigelse.  Jeg har følelsen av at myndighetene neglisjerer forbrukernes behov. Kanskje skyldes det at de er mer opptatt av å legge forholdene mest mulig til rette for energibransjen enn mannen i gata. På sikt kan det føre til et gryende forbrukeropprør, som kan få dramatiske følger, mener Strandskog. 

– Ta oss på alvor

– Forbrukerorganisasjonene, men også forbrukermyndighetene, stiller nå kritiske spørsmål, og vil ha raske endringer. De allierer seg nå med den raskt voksende fornybarbransjen, og miljøbevegelsen. Politikerne har kun sett begynnelsen på forbrukeropprøret. Hvis de ikke gjør noe med dette, kan det få alvorlige følger ved kommende valg for mange partier. Da kan kløften mellom velgere/forbrukere og det politiske systemet ytterligere bli svekket, noe som ingen på sikt er tjent med. Derfor må vi hegne om vårt tillitsbaserte samfunn gjennom dialog, tillit og transparens, understreker Strandskog.  

Konkurransemessig svekket

Økte strømpriser har allerede fått konsekvenser for store deler av håndverksbransjen.

– Her har NELFO løsninger som kan avhjelpe forbrukerne mot høye strømpriser med energieffektivisering, effektstyring, forsterket forbrukerfleksibilitet og initiert lokal energiproduksjon slik at de kan ta riktige valg. Det satses nå sterkere på fornybar energi, med alt fra solceller på tak til termisk energi. Nettselskapene vil her få en konkurransemessig utfordring, som de må ta på alvor. Da er ikke veien å gå å innføre kompliserte og fordyrende nettariffer, sier Strandskog til slutt.