Annonsere i Byggfakta

Med 6 utgaver i året og en dokumentert lesergruppe på 40.000 lesere på print og nett, er Byggfakta Nyheter det største frittstående og uavhengige fagmagasinet innen bygg og anlegg i Fagpressens base (MMI¹). Byggfakta er riksdekkende og når beslutningstakerne i bransjen.

Dette gjør Byggfakta til en glimrende kanal for:

 • Profilannonsering
 • Kampanjer for nye produkter
 • Synliggjøring av endringer i firmaet, for eksempel ny adresse eller profil
 • Stillingsannonser
 • Distribusjon av DM i form av kataloger, cd’er, produktark, vareprøver, etc. Hele landet/opplaget eller per postdistrikt/postnummer.

1) MMIs Fagpresseundersøkelsen 2015

For annonsering på våre nettsider – ta kontakt for muligheter og priser. Dette kan være med på å forsterke budskapet dere ønsker å kjøre i bladet Byggfakta, eller eventuelt være en ren nettprofilering. Se også markedsplaner og informasjon om internettannonsering på PDF-filene under.

Byggfaktas annonseavdeling består av:

Kristen Sandvold
Kunderådgiver – Media
Mobil: 95 72 10 68
[email protected]

I fagbladet Byggfakta Nyheter, med tilhørende nettsider kan dere:

 • Formidle nyheter/produktnyheter fra bransjen ut til markedet
 • Synliggjøre konferanser, messer og events
 • Få publisert debattinnspill og fagartikler
 • Søke etter nye medarbeidere – stillingsannonser
 • Profilere firmaet via kampanjer på nett, magasinannonser og / eller trykte kundebrosjyrer
 • Disse kundebrosjyrer kan målrettes geografisk, til hele eller deler av magasinenes leserkrets – din kundekrets

Effektiviser markedsføringen – prøv intelligent markedsføring

Intelligent markedsføring dreier seg om å nå ut med budskapet sitt til dem som har eller potensielt kan få interesse av det som tilbys – ikke til en mengde andre. Nøkkelen er naturligvis kunnskap om hvordan markedet fungerer, og hvem som handler hva. Den kunnskapen har vi.

Vi har løsninger for både intelligent direktemarkedsføring og intelligent annonsering. Vi tilbyr også assistanse når det gjelder utforming av budskap og utarbeiding av markedsføringsmateriell.

Annonser og DM: Våre magasiner og nyhetsbrev er blant de ledende på markedet og distribueres til alle viktige beslutningstakere.

Nå ut til den rette målgruppen: Vi vet hvilke aktører du bør rette markedsføringsinnsatsen mot. Vi kan tilby deg alt fra målgruppelister til helhetlige løsninger for intelligent direktemarkedsføring.

Målgruppeliste: Vi skreddersyr en målgruppeliste ut fra dine ønsker.

Intelligent direktemarkedsføring: Kontinuerlig bearbeiding av den relevante målgruppen med utsendelse per post eller e-post.

Utform og produser markedsføringsmateriellet: Vi har kunnskapen og produksjonskapasiteten til å hjelpe deg med å utforme budskapet og produsere materiellet ditt. Uansett om du ønsker å utarbeide annonser, trykte brosjyrer, elektroniske nyhetsbrev eller andre former for elektroniske løsninger, kan vi tilby deg profesjonelle løsninger.

Kreativ kampanje: Vårt tilbud for å sikre at du går ut til markedet med det rette budskapet. Vi tilfører vår kunnskap om markedet og markedsaktørenes preferanser.

Produksjon av trykksaker: Vi utformer budskapet profesjonelt og kostnadseffektivt i nært samarbeid med vårt faste trykkeri.