Annonsere i Byggfakta

Med 6 utgaver i året og en lesergruppe på over 30.000 lesere av magasinutgave og nett, er Byggfakta Nyheter det største frittstående og uavhengige fagmagasinet innen bygg og anlegg i Fagpressens base (MMI¹). Byggfakta er riksdekkende og når beslutningstakerne i bransjen.

Dette gjør Byggfakta til en glimrende kanal for:

 • Profilannonsering
 • Kampanjer for nye produkter
 • Synliggjøring av endringer i firmaet, for eksempel ny adresse eller profil
 • Stillingsannonser
 • Distribusjon av DM i form av kataloger, cd’er, produktark, vareprøver, etc. Hele landet/opplaget eller per postdistrikt/postnummer.

1) MMIs Fagpresseundersøkelsen 2015

For annonsering på våre nettsider – ta kontakt for muligheter og priser. Dette kan være med på å forsterke budskapet dere ønsker å kjøre i bladet Byggfakta, eller eventuelt være en ren nettprofilering. Se også markedsplaner og informasjon om internettannonsering på PDF-filene under.

Byggfaktas annonseavdeling består av:

Kristen Sandvold
Kunderådgiver – Media
Mobil: 95 72 10 68
[email protected]

I fagbladet Byggfakta Nyheter, med tilhørende nettsider kan dere:

 • Formidle nyheter/produktnyheter fra bransjen ut til markedet
 • Synliggjøre konferanser, messer og events
 • Få publisert debattinnspill og fagartikler
 • Søke etter nye medarbeidere – stillingsannonser
 • Profilere firmaet via kampanjer på nett, magasinannonser og / eller trykte kundebrosjyrer
 • Disse kundebrosjyrer kan målrettes geografisk, til hele eller deler av magasinenes leserkrets – din kundekrets

Effektiviser markedsføringen – prøv intelligent markedsføring

Intelligent markedsføring dreier seg om å nå ut med budskapet sitt til dem som har eller potensielt kan få interesse av det som tilbys – ikke til en mengde andre. Nøkkelen er naturligvis kunnskap om hvordan markedet fungerer, og hvem som handler hva. Den kunnskapen har vi.

Annonser og DM: Våre magasiner og nyhetsbrev er blant de ledende på markedet og distribueres til alle viktige beslutningstakere.

Nå ut til den rette målgruppen: Vi vet hvilke aktører du bør rette markedsføringsinnsatsen mot. Vi kan tilby deg alt fra målgruppelister til helhetlige løsninger for effektiv direktemarkedsføring.

Utform og produser markedsføringsmateriellet: Vi har kunnskapen og produksjonskapasiteten til å hjelpe deg med å utforme budskapet og produsere materiellet ditt. Uansett om du ønsker å utarbeide annonser, trykte brosjyrer, elektroniske nyhetsbrev eller andre former for elektroniske løsninger, kan vi tilby deg profesjonelle løsninger.

Kreativ kampanje: Vårt tilbud for å sikre at du går ut til markedet med det rette budskapet. Vi tilfører vår kunnskap om markedet og markedsaktørenes preferanser.

Produksjon av trykksaker: Vi utformer budskapet profesjonelt og kostnadseffektivt i nært samarbeid med vårt faste trykkeri.