Aktuelt

– Vi kan hente kraft til positiv endring

Bildet: Teknologirådgiver og medgrunder i Gnist Consulting

Nylig var teknologirådgiver og medgrunder i Gnist Consulting, Marley Singarajah i Kenya hvor hun holdt kurs for lærere i de såkalte STEM-fagene; naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk.

Sammen med seks andre frivillige deltok hun i pilotprosjektet STEM Without Borders i regi av Ingeniører Uten Grenser og Forskerfabrikken. Erfaringene som frivillig på dette prosjektet gjør Marley styrket i troen på at ingeniørfag og teknologi spiller en viktig rolle i humanitært arbeid. Og hun er svært glad for at Gnist fortsetter partnerskapet med Ingeniører Uten Grenser i 2023.

Bildet: Frivillige fra Ingeniører Uten Grenser i pilotprosjektet STEM Without Borders

Styrking av naturfagundervisning

Formålet med prosjektet er klart. Ingeniører og teknologer trengs for å få på plass infrastruktur og sikre bærekraftig utvikling i lav- og mellominntektsland. Å støtte opp om inspirerende og konkret naturfagundervisning på barneskoler er et skritt på veien for å sikre lokal kompetanse til samfunnsbygging og samfunnsutvikling. I pilotprosjektet STEM Without Borders var derfor målgruppen lærere på flere barneskoler i Kenya.

– Det var utrolig givende og få være med å dele konkrete metoder og erfaringer med lærerne vi møtte på Eco Moyo Education Centre. Deres utgangspunkt var pedagogisk utdannelse, kenyansk lærerplan og undervisningskultur. Selv er jeg utdannet IT-ingeniør og ikke pedagog. Jeg er oppvokst i Norge, og ikke i Kilifi i Kenya. Men nettopp i disse forskjellene ligger også muligheter for reell kompetansedeling. Akkurat som vi snakker om organisasjonskultur og styrken i mangfold i norsk arbeidsliv, tror jeg det nettopp er i møte mellom forskjellige bakgrunner og perspektiver at vi kan hente kraft til positiv endring, forteller Marley.

Stort engasjement for STEM-fagene

Marley og resten av de frivillige fra Ingeniører Uten Grenser kurset 24 lærere, og deltok også i undervisningen sammen med lærerne og skolebarna.

– Det var flott å se elevenes store interesse for å utføre eksperimenter og hvordan sammenhengen mellom naturfag og samfunnet rundt oss ble snakket om, forteller Marley. 
Fordi dette er et pilotprosjekt, var det ekstra viktig å få tilbakemeldinger på arbeidet fra de involverte lærerne. Her fikk prosjektet stor nytte av Marleys erfaring innen smidig organisasjonsutvikling og det å innhente tilbakemeldinger i komplekse systemer. Igjen handler det mye om kultur og hvordan vi kommuniserer på tvers av ulik bakgrunn og ståsted. I en retrospektiv sesjon fortalte lærerne om stort læringsutbytte for aktiv undervisning som inkluderer eksperimenter, bruker kreativitet og hvor de sosialiserer mer med elevene. Med gode prosesser for ulike erfaringer fikk prosjektet verdifull innsikt for arbeidet med å se hvordan piloten kan tas videre.  

Partnerskap om humanitær ingeniørinnsats

Første gang Marley hørte om Ingeniører Uten Grenser var da hun studerte på Universitetet i Agder. Aktivt kjennskap til arbeidet fikk hun først da selskapet hun er medgründer i inngikk partnerskap med IUG i 2020. 
– For snart tre år siden valgte vi Ingeniører uten Grenser som vår hjertesak. En liten organisasjon med et vanvittig potensial og store ambisjoner som vi i Gnist ønsker å hjelpe til neste nivå, forteller Marley.
For nisje konsulentselskapet Gnist har det helt siden oppstarten vært viktig å gi noe tilbake av den verdiskapningen de som selskap skaper. Gnist setter derfor av 1% av den årlige omsetningen til å støtte sine hjertesaker, noe som gjør selskapet til en solid støttespiller for Ingeniører Uten Grenser. – Det er mange organisasjoner som gjør et fantastisk arbeid innenfor bærekraft. Da vi valgte IUG som vår hjertesak var det også ut fra vissheten om at vårt bidrag gjør en forskjell. Den økonomiske støtten gjør at organisasjonen kan løse stadig flere internasjonale oppdrag og samtidig kan Gnistere bidra med relevant kompetanse inn i styrkingen av IUG, forteller Marley engasjert.

Kompetansedeling

Pilarene i IUG sitt samarbeid med næringslivet er økonomiske bidrag så vel som kompetansedeling og engasjement for en mer bærekraftig og rettferdig verden. Daglig leder i Ingeniører Uten Grenser, Marianne Nilsen Sturmair setter stor pris på videre samarbeid med Gnist.

– Både internasjonalt og her i Norge vokser bevegelsen av ingeniører og teknologer som vil bruke kompetansen sin til bærekraftig humanitært arbeid. At gründerselskaper som Gnist har denne tenkningen nærmest innebygd i sin virksomhet er rett og slett fantastisk, forteller Marianne Nilsen Sturmair.

Bildet: Daglig leder i Ingeniører Uten Grenser, Marianne Nilsen Sturmair

Åpent webinar om STEM Without Borders

Tilbake i hverdagen som teknologirådgiver er Marley glad for erfaringene fra samarbeidet med lærere og ingeniører i Kenya. Det har gitt flere perspektiver som hun tar med videre i arbeidet med teknologiledelse. 
-Jeg er virkelig glad for muligheten til å være med i dette prosjektet. Mange hundre elever får møte lærere med verktøy til å inspirere og engasjere rundt ingeniør- og teknologifag. Den tekniske kompetansen er med å ruste unge til å ta del i digitalisering, verdiskaping og samfunnsbygging, sier Gnister og IUG-frivillig Marley Singarajah.

Den 9. februar kan du høre mer om pilotprosjektet STEM Without Borders i webinaret som er åpent for alle interesserte: https://iug.no/aktuelt/artikkel-detalj/article/1694547

logo
admin