Norden

– Vi er inne i en oppryddingsperiode hvor bedrifter testes på overlevelsesevne

Bildet: Sjeføkonom Martin Kyed, Prognosecenteret.

DANMARK: I årets ti første måneder gikk 636 aktive selskaper i den dansk byggebransjen konkurs. Ifølge sjeføkonom Martin Kyed, ved Prognosesenteret, er det en relevant bekymring for at det rekordhøye nivået vil fortsette.

2023virker å slå alle konkursrekorder for byggebransjen i Danmark. De siste tallene fra Danmarks Statistik viser at 636 aktive bedrifter i bygg og anlegg har gått konkurs de ti første månedene av 2023.

Dette er det høyeste nivået siden statistikken ble etablert i januar 2009:

– Konkurser i byggebransjen setter rekord akkurat nå. Nivået i årets ti første måneder er høyere enn konkursbølgen etter finanskrisen i 2009, sier Martin Kyed til dagensbyggeri.dk

Han forteller at byggenæringen systematisk opplever sterkere konjunktursvingninger i denne perioden, og han er ikke i tvil om at konkurstallene er et av de sterkeste signalene på økonomisk oppbremsing i samfunnet:

– Innen rørleggerarbeid og anleggsteknikk er aktiviteten fortsatt høy, og det er derfor færre konkurser enn vanlig. Men ellers finner vi økende konkursrater i nær sagt alle deler av byggenæringen.

Sjeføkonomen forklarer at de mange konkursene på selskapsnivå kan ha mange årsaker:

– Det er fortsatt bedrifter som er rammet etter Covid19 og aldri har kommet seg helt økonomisk. Men generelle økonomiske forhold legger nå press på bedrifter med stigende renter, høye materialpriser og nedgang i nybygging.

Ifølge Martin Kyed er det en relevant bekymring for at det høye nivået på konkursene vil fortsette:

– Konkurs for ett selskap fører ofte til tap for andre selskaper når de må lete i katalogen etter fordringer. Omvendt vil engangstap sjelden koste livet til en veldrevet virksomhet.

– Vi er derfor inne i en oppryddingsperiode der bedriftene blir testet på overlevelsesevne. Heldigvis er det mange veldrevne selskaper i byggebransjen.

KILDE: Dagens Byggeri

logo
Bjørn Laberg