Nyheter

Veidekke Prefab vinner konsernets skandinaviske miljøpris

Illustrasjonsbilde: Fra Veidekkes Prefab-fabrikk

Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2023 tildeles Veidekke Prefab AS, som har utviklet nye betongelementløsninger med betydelig lavere klimagassutslipp.

I et byggeprosjekt står betong for en betydelig del av klimagassutslippene. Men ved å bruke prefabrikerte betongelementer og erstatte tradisjonell betong med lavkarbonbetong, kan utslippene reduseres kraftig. Utfordringen ligger i å opprettholde betongens egenskaper, som støpbarhet og tidligfasthet, og samtidig holde kostnadene nede.

aktiv rolle i det grønne skiftet

Veidekke Prefab produserer betongelementer til prosjekter over hele landet fra sin fabrikk på Klepp på Jæren. Bedriften, som tidligere het Block Berge Bygg, har siden 2013 tatt aktive valg for å redusere påvirkningen på klima og miljø. Dette er i tråd med Veidekkes konsernstrategi, der en av bærebjelkene er å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet.

– Veidekke Prefab har omstilt hele virksomheten til å levere de mest klimavennlige betongproduktene som standard, fordi de mener det er det riktige å gjøre. Slik oppnår de utslippskutt som monner, og slik nyter alle kundene godt av utviklingen – enten de stiller krav til utslippskutt eller ikke, sier Catharina Bjerke, bærekraftdirektør i Veidekke.

utviklingsarbeid over flere år

– Som elementfabrikk er vi opptatt av klimaeffektiv produksjon. Utfordringen vår har vært å bruke lavkarbonbetong i fabrikkproduksjon. Det vi har fått til, er å innarbeide lavkarbonbetong på en slik måte at fabrikken produserer minst like mye som før. Dermed får alle kundene våre tilgang til produkter med mindre utslipp, sier Aage Tengs, daglig leder i Veidekke Prefab.

Veidekke Prefab har satt mål om overgang til betongtypen Lavkarbon Ekstrem som minimum standard. Etter utviklingsarbeid over flere år, tok man først i bruk betong av type Lavkarbon A som minimumsstandard i produksjonen. Bedriften har gått videre til å bruke type Lavkarbon Pluss i mer enn halvparten av produksjonen og har nå også funnet løsninger for å benytte type CEM IIIB i serieproduksjon i fabrikk.

– Valget med å ta sementtype CEM I ut av produksjonen og erstatte den med CEM IIIB, vil etter hvert gjøre lavkarbon ekstrembetong til standardløsning, som igjen betyr at klimagassutslippene reduseres raskere. I tillegg har vi tatt et tydelig klimavalg ved å fjerne hvit sement fra produksjonen, sier Aage Tengs.

konkrete, målbare tiltak

For å kutte klimagassutslipp, har Veidekke Prefab arbeidet systematisk med å endre produksjon, praksis og rutiner. Uten påtrykk fra kunder, er det gjort betydelige investeringer i mer miljøeffektiv drift og utvikling. Denne innsatsen er gjennomført med innspill og bred medvirkning fra medarbeidere, blant annet i form av en handlingsplan der alle forplikter seg til konkrete, målbare tiltak som fremmer det grønne skiftet. Blant investeringene bedriften har gjort, er nytt laboratorium, nytt styringssystem i blandeverk samt ett nytt årsverk for utviklingsoppgaver.

Veidekke vil være bransjeledende på å redusere klimagassutslipp og ivareta miljøet. Veidekkes skandinaviske miljøpris setter søkelys på å heve miljøambisjonene i bygg- og anleggsprosjekter og på hvordan gode miljøvalg i prosjektene fremmer det grønne skiftet.

logo
Bjørn Laberg