Aktuelle prosjekter

Vassbakk & Stol vant E39 Hove-Osli-prosjekt

Illustrasjonsbilde. Foto: Skanska

AKTUELLE PROSJEKTER: Vassbakk & Stol har signert kontrakt med Statens Vegvesen om byggingen av E39 Hove – Osli. Kontrakten har en verdi på 378 millioner kroner.

Prosjektet er første delstrekning i utbyggingen av ny E39 mellom Ålgård og Hove og en del av bymiljøpakken for Nord-Jæren. Kontrakten inkluderer bygging av 2,7 km ny firefeltsvei med flere brukonstruksjoner, samt 1,5 km gang- og sykkelveg, noe lokalveger og samleveger.

Prosjektet omfatter også støyskjerming, nytt dreneringsanlegg langs veien, utskifting av kryssende vann- og avløpsledninger, kabelarbeider, samt rehabilitering av en mindre strekning av Bråsteinskanalen. Prosjektet vil bli miljøsertifisert i henhold til det internasjonale sertifiseringsverktøyet BREEAM Infrastructure, med ambisjonen om å oppnå nivå «Very Good».

-Vi er svært glade for å få tilliten til å gjennomføre dette spennende samferdselsprosjektet. Dette er et viktig prosjekt for oss i Vassbakk & Stol og det passer godt til både vår kompetanse og gjennomføringskapasitet. Nå ser vi frem til å komme i gang med anleggsarbeidene til sommeren, sier Inge Jan Thorsen, administrerende direktør i Vassbakk & Stol.

Anbudskonkurransen ble gjennomført som en konkurranse med forhandling, og Vassbakk & Stol scoret best både på pris og kvalitet. Anleggsarbeidene skal gjennomføres i totalentreprise og arbeidet med detaljprosjekteringen starter umiddelbart. Planlagt byggestart er sommeren 2023 med en forventet ferdigstillelse våren 2026.

Vassbakk & Stol er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS, og vil også samarbeide med Skanskas anleggsregion Industri, bro og marine i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.

Kontrakten på 378 millioner kroner inngår i ordrereserven for Skanska i Norden for andre kvartal 2023.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg