Byggeprosjekter

Utvider Valdres lokalmedisinske senter

Illustrasjon: iVest Consult

Veidekkes datterselskap Valdresbygg har fått i oppdrag å utvide Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) på Fagernes med en ny fløy på 2.200 m2. Kontrakten er en totalentreprise verdt 69 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi takker så mye for oppdraget, dette betyr mye for oss. Vi hadde gleden av å oppføre VLMS for ti år siden i samarbeid med Veidekke Hallingdal, så vi er ekstra godt fornøyd med å ha vunnet konkurransen om å få utvide dette viktige helsebygget som er så viktig for så mange her i regionen, sier daglig leder Knut Arne Follinglo i Valdresbygg.

VLMS sto ferdig i 2015 og er på drøyt 10.000 m2. Senteret inneholder interkommunale og kommunale helse- og omsorgstjenester, blant annet lokaler for legevakt, dialyseavdeling, korttids sykehjemsplasser, tannlegeavdeling, fysio- og ergoterapiavdeling, omsorgsboliger og et auditorium for undervisning og kurs. Den nye fløyen på 2.200 m2 inneholde lokaler for distriktspsykiatrisk senter (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), øyelege og kreftpoliklinikk.

Byggestart ventes i løpet av andre kvartal 2024, med planlagt ferdigstillelse i januar 2026.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg