Norden

Unikt testsenter håndterer 100 kg CO2 per dag

Laboratoriet er unikt, siden det er bygget opp av fleksible moduler, som gjør det mulig å teste ulike teknologier på mange typer CO2-kilder. Med fokus på neste generasjons teknologi kan laboratoriet håndtere opptil 100 kg CO2 per dag.

DANMARK: Nylig innviet Teknologisk Institut Carbon Capture Lab, Danmarks første modulære laboratorium for testing og forbedring av teknologier for CO2-fangst og rensing.

– Det er behov for akselerert teknologisk utvikling av utstyr som kan fange, transportere og lagre CO2 i praksis. Med Carbon Capture Lab kan bedrifter under industrinære forhold få hjelp til videreutvikling og samtidig teste og dokumentere om nye karbonfangstteknologier vil fungere i praksis, sier Jan Boyesen, markedssjef for CCUS ved Dansk Teknologisk Institut, til dagensbyggeri.dk

Ifølge den danske regjeringens ambisjoner, synes behovet for et senter å være til stede: I løpet av de neste 15 årene skal det fanges 34 millioner tonn CO2 de neste 15 årene, med 3,2 millioner tonn CO2 lagret per år fra 2029.

Bedrifter kan teste teknologier

Karbonfangst er en prosess som har som mål å fange CO2-gass før den slippes ut i atmosfæren – typisk fra store punktkilder som kraftverk og industriprosesser. Deretter kan den fangede CO2 enten lagres under jorden (en prosess kjent som karbonfangst og lagring, CCS) eller brukes til forskjellige formål (kjent som karbonfangst og utnyttelse, CCU).

Morten Gottlieb Warming-Jespersen, senterleder ved Teknologisk Institut i Danmark, forklarer at den overordnede utfordringen for å oppfylle de høye danske CCS-ambisjonene er å videreutvikle og modne teknologien slik at den vil fungere på en tilstrekkelig energieffektiv måte.

– Vår Carbon Capture Lab fokuserer på neste generasjons CO2-fangstteknologier, hvor selskaper vil få mulighet til å teste prototyper av en størrelse som er både håndterbar og økonomisk levedyktig. I anlegget vil prosjekter og bedrifter kunne teste teknologier med fokus på å redusere energiforbruk og utslipp, samt løse teknologiske utfordringer. For eksempel ved å teste karbonfangst på ulike typer utslipp fra for eksempel industri og kraftverk, sier Warming-Jespersen.

KILDE: Dagens Byggeri

logo
Bjørn Laberg