Aktuelt

Treg start på byggevaresalget i 2024

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Det innenlandske salget av byggevarer i januar var 2,9 % lavere enn i januar 2023. Størst nedgang har trebaserte produkter med – 11,8%. Betongbasert byggevarer går ned med 1,5 %, mens øvrige byggevarer har en liten oppgang på 0,6 %.

– En kald og snørik januar har bidratt til at det innenlandske salget av byggevarer ligger lavere enn samme måned i fjor, sier Jøns Sjøgren, adm. direktør i Byggevareindustriens Forening.

– Det er spesielt produsenter som leverer til ny-boligmarkedet som har det tøffest nå, sier Sjøgren. I andre markedssegmenter holder aktiviteten seg bedre. Det er noen regionale forskjeller, avslutter Sjøgren.

Se tallene her

Om statistikken

Byggevareindustriens Forening salgsstatistikk er basert på tall innhentet hver måned blant foreningens medlemsbedrifter. Den omfatter salg, nominelle priser, til det norske markedet for fakturerte ordrer. Indeksen er ikke korrigert for inflasjon, og vil inneholde både pris og volumendringer.

logo
Bjørn Laberg