Nytt om navn

Torje Fostås styrker Cautus Geo i felt

Bildet: Torje Fostås (25) styrker Cautus Geo som prosjektingeniør i feltavdelingen.

Torje Fostås (25) er ny prosjektingeniør i feltavdelingen i Cautus Geo.

Torje har en master i geomatikk med spesialisering innen fjernmåling. Har også gjennomført et utvekslingsopphold ved University of Western i Australia og var hos Geodata sist sommer.

– Vi er glade for å få Torje på laget. Han kommer med nye impulser og helt fersk kompetanse. Han vil bli viktig for oss i vår feltavdeling, sier daglig leder Atle Gerhardsen.

Ledende

Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø. Selskapet har utviklet et bredt spekter med sensorteknologi og egenutviklet webløsning, Cautus Web, for automatisk og kontinuerlig innsamling, bearbeiding, analyse og varsling basert på data fra ulike kilder.

Torje går inn i feltavdelingen. Det innebærer stor variasjon i jobbinnhold. Han skal både bidra i å designe og etablere løsninger for å overvåke naturfarer, grunnforhold, bygg og anlegg og vann og miljø.

I vekst

Cautus Geo har vokst sammenhengende siden starten i 2009. Det startet med overvåkning av naturfare. Selskapet er ledende i sitt område på utvikling av innovativ teknologi. Det handler om automatiserte løsninger som i sanntid sender data til Cautus Web. Oftest er det hele satt opp med alarm om fastsatte grenseverdier brytes.

– Jeg gleder meg til varierte arbeidsdager i felt og på kontor og til å levere nøyaktige målinger, sier Torje.

Sikkerhet

Automatisk og kontinuerlig overvåkning med sanntidsrappportering og -analyser av data i Cautus Web handler ofte om liv og helse, og om å sikre store verdier, infrastruktur og anlegg.

– Det blir spennende å ta del i oppdragene Cautus Geo løser. Det er stor motivasjon å få jobbe med samfunnsnyttige oppdrag som å sikre liv, som Cautus Geo for eksempel gjør gjennom sine systemer for overvåkning og varsling av skred, sier Torje.

logo
Bjørn Laberg