Boligbygg

Tinde Hytter og Norsk Mikrohus samarbeider

Bildet: Mikrohusmodellen Flor - 30m2

Tinde Hytter og Norske Mikrohus er glade for å kunngjøre en ny samarbeidsavtale som omhandler utvikling, salg og bygging av mikrohus opptil 30 kvadratmeter innen bolig- og fritidsbolig segmentet. Dette strategiske partnerskapet er et resultat av den økende interessen for å bo og eie mindre – samt de nylig vedtatte forskriftene på området.

Nøkkelferdige enheter

Salget av mikrohusene vil starte i november, men interessen er allerede betydelig. Prosjektteamet forventer å selge 30 enheter innen utgangen av 2023, og ambisjonen er å selge og produsere 150 enheter årlig i 2025.
Hovedstrategien bak samarbeidet er å bli markedsleder på salg og produksjon av små enheter mot bolig- og fritidssegmentet. Mikrohusene blir produsert på Tinde Hytters fabrikklokaler på Vinstra i Gudbrandsdalen.

Mikrohusene vil bli bygget ferdig på fabrikken, og deretter transportert som nøkkelferdige enheter til fundamenteringsstedene. Hver enhet er utformet for å kunne transporteres som én enhet på norske veier.

Kapasitet på 150 mikrohus per år

Som en del av denne satsingen har Tinde Hytter etablert en dedikert produksjonslinje på sin eksisterende fabrikk, Tinde Fabrikk, som allerede er Nord-Europas største elementfabrikk. Her produseres veggelementer, takelementer, bjelkelagselementer og takstoler til hytter, boliger og leilighetsbygg. Fabrikken har for øyeblikket kapasitet på omtrent 1000 enheter per år, i tillegg til produksjonen av mikrohus. Den nye produksjonslinjen har en kapasitet på 150 mikrohus per år.

– Vi er meget fornøyd med å ha landet på Tinde som strategisk
samarbeidspartner og leverandør av våre mikrohus. Med Tinde sine
fasiliteter og kompetanse er vi trygge på at vi klarer å imøtekomme den økende etterspørselen etter mikrohus i Norge og Norden, sier gründer av
Norske Mikrohus, David Reiss-Andersen.

Bildet: David Reiss-Andersen, Gründer Norske Mikrohus

– Vi tror timingen er god

– Norske Mikrohus ble stiftet i starten av 2018 og vi har siden starten opplevd en enorm interesse for våre små enheter, forteller Reiss Andersen.
– Det er mange som vil bo mer bærekraftig, enklere og billigere. Vi tror timingen er god, med tanke på det stadig økende kostnadsnivået som befolkningen nå merker. Økte rentekostnader, økte energipriser og galopperende inflasjon gjør at flere har fått øynene opp for å bo mindre og leve mer. Sammen med Tinde vil vi utvikle mikrohuskonsepter, -felt, modeller og fasilitere for nye boligformer. Det er mye spennende som beveger seg hos oss og flere prosjekter som etter hvert blir lansert, både innenfor bolig- og fritidsformål.

Nullenergibygg

– Tinde ser på dette samarbeidet som en utrolig spennende satsning,» sier prosjektsjef Andreas Haverstad. – Vi har et produksjonslokale på Vinstra som vi ønsker å utnytte til sitt fulle potensial, samtidig som det er viktig for oss å utvide virksomhetsområdene våre. Haverstad legger til: – Dette er også en stor satsning for Gudbrandsdalen-regionen. Produksjonen av 150 hus vil medføre en økning på over 30 ansatte ved fabrikken, sier han.

– Denne satsingen bidrar også betydelig til Tindes arbeid med bærekraft. Her produserer vi mer effektivt og har kontroll på alle varer og avfall. Tinde Fabrikken er dessuten et nullenergibygg etter at vi i 2023 har investert i solcellepaneler, bergvarme og energieffektiv belysning, avslutter Haverstad.

Bildet: Andreas Haverstad, Eiendom og prosjektsjef Tinde
logo
Bjørn Laberg