Byggeprosjekter

Tilbyr totalentreprise på modulbygg i Ringebu

Bildet: Flyfoto over prosjektområdet, Ringebu helsesenter

AKTUELLE PROSJEKTER: Ringebu kommune søker totalentreprenør til modulbygg ved Ringebu Helsehus.

Ringebu kommune har behov for lokaler til helsestasjon og det er tenkt løst med modulbygg. Modulbyggets størrelse er ca. 250 m2 i ett plan. Modulene skal benyttes til helsestasjon med kontor, venterom, HCWC, møterom, lager og kontor til fysioterapeut. Modulbygget skal knyttes opp mot eksisterende bygg, samt at det skal utføres noe ombygging i eksisterende bygg (opsjon).

Litt fra kravspesifikasjonen:

  • Modulbygget skal tilfredsstille krav til universell utforming, samt utvendige trapper for rømningsvei. Utforming og plassering av rømningsveier er i likhet med alle andre forhold leverandøren sitt ansvar.
  • Leverandøren står fritt til å tilby sin standard planløsning i fht. konstruksjon, materialvalg og tekniske anlegg som tilfredsstiller krav til denne type kontorer.
  • Det kan ikke være glassfelt mot korridor. Alle kontor til helsesykepleier og fysioterapeut skal ha servant inne på kontoret.
  • Modulene skal ha lydkrav i hht. TEK17 og NS 8175. Lydkravene må også ivareta behov for konfidensialitet da det vil foregå samtaler belagt med taushetsplikt i kontorene. Lydkrav klasse C.
  • Tilbudet skal omfatte stedlig tilpasning av tomten, fundamentering, teknisk anlegg, tilknytning til vann og avløp. Totalentreprenør står ansvarlig for grunnarbeid, fundamentering og all til- og påkobling knyttet til el, VA osv. slik at modulbygget kan leveres «nøkkelferdig» til oppdragsgiver
  • Tiltakshaver: Ringebu kommune
  • Tilbudsfrist: 3. juli 2023
  • Verdi: ca. 16 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg