Nyttekjøretøy

Til Norge med nye digitale dashbord

Bildet: Produktsjef Øyvind Øverby får se det nye dashbordet som blir standard for første gang. Det gir mer datakraft og åpner mange nye muligheter.

Alle nye Scania vil få nye, digitale dashbord med to skjermer. Nå har de første bilene med det nye dashbordene kommet til Norge.

Sesam 7 er betegnelsen på Scanias nye dashbord som også omtales som Smart dash. Med dette dashbordet får sjåførene en ny hverdag, som også skal gi bedre sikkerhet i møtet med myke trafikanter. – Nye lastebiler vil kreve enda mer datakraft i årene som kommer. Samtidig kommer nye EU-krav til datasikkerhet og kommunikasjon, sier Øyvind Øverby, produktsjef i Norsk Scania.

Det er EUs General Safety Regulation (GSR) og nye, strengere krav til cybersikkerhet som ligger bak oppdateringen. Dette innføres med virkning fra 7. juli i år, med en overgangsordning for biler som er bestilt før de nye kravene trer i kraft.

Store flater

Største synlige forskjell for Scania-kundene blir to nye skjermer. Dagens instrumentpanel med faste posisjoner og utforming erstattes av én ny skjerm som fyller hele bredden der Scania-sjåførene er vant til å finne speedometer og turteller.

TO SKJERMER: Det er to skjermer i alle nye Scania. En erstatter instrumentpanelet, mens den andre erstatter infotainmentsystemet.

Til høyre for førerplassen er det enda større forandringer. Der erstattes dagens infotainmentsystem med en helt ny informasjons- og funksjonsskjerm. De nye multifunksjonsskjermene vil komme i to størrelser – 10,1 og 12,9 tommer.

Mange muligheter

Med de nye multifunksjonsskjermene åpner det seg en helt ny verden av muligheter. Mange av funksjonsknappene som tidligere har sittet på dashbordet, blir nå flyttet inn i de nye skjermene.

Scania har lagt mye arbeid i å lage de nye løsningene brukervennlige. Derfor vil det også bli mulig å sette sammen de funksjonene man bruker mest til en Favoritt-skjerm.

INFORMASJON: Med ny teknologi åpner det for nye muligheter. Informasjonen om kjøretøyet blir nå tilgjengelig i den nye skjermen.

De mest brukte funksjonene som lydvolum, temperatur- og klimajustering sammen med interiørlys vil fortsatt være tilgjengelig på en fysisk knapperekke under informasjonsskjermen. Kjørekritiske funksjoner, som sperre og lastoverføring, vil forbli på fysiske knapper slik kundene kjenner dem.

Mer kapasitet

Ny dataplattform åpner muligheten for å fjerndiagnostisere feil på bilen. Programvareoppdateringer kan også gjennomføres uten at lastebilen må inn til verksted. Kommunikasjonen mot Scanias skyservere vil gå på 5G-nettet, mens internkommunikasjonen i bilen vil være en blanding av CAN-nettverk og Ethernet.

Kartdata er en av funksjonene som automatisk vil bli oppdatert i fremtiden. Både endringer av veier og fartsgrenser blir en del av oppdateringene.

– En av de store fordelene med innføringen av Sesam 7 blir feilretting og videreutvikling av nye funksjoner og tjenester. Det blir enklere ved å oppgradere programvaren enn å måtte bytte fysiske komponenter, sier Øverby.

Innføres gradvis

De første lastebilene med de nye digitale dashbordene kom til Norge i midten av mai og er sendt direkte til påbyggere. Scanias nye 13-liters gassmotorer (se egen artikkel) er den første motorserien som utelukkende vil leveres med nye Sesam 7. De batterielektriske lastebilene vil få dashbordet fra og med november i år.

Gir mer sikkerhet

De nye GSR-kravene består av totalt 11 konkrete krav hvor de to siste skal innføres i 2029. I sommer er det åtte nye krav som innføres samtidig. Mange av funksjonene og kravene er allerede vanlig på nye personbiler.

KAMERA: Ryggekamera blir sammen med sensorer, som fanger opp myke trafikanter både i front og på sidene, standard og et krav.

Noe av det viktigste er nye sensorer i front av lastebilene. Sammen med sensorer på forskjermene skal det være enklere for sjåføren å oppdage myke trafikanter. Det kommer også krav om ryggekamera.

logo
Bjørn Laberg