Aktuelt

Sweco bistår i CCS-prosjekt

Bildet: Cementas anlegg i Slite. Foto: Henrik Ekberg

SVERIGE: Sweco skal bistå i arbeidet med tillatelsessøknaden for Cementas fullskala CCS-anlegg i Slite .

– Dette er virkelig en avgjørende og banebrytende utvikling, sier Martina Söderström i Sweco.

Swecos oppdrag inkluderer å bistå Heidelberg Materials, som Cementa er en del av, i utviklingen av en miljøkonsekvensredegjørelse og teknisk beskrivelse for den kommende tillatelsessøknaden. Karbondioksidfangstanlegget vil medføre en endring i hele Slitefabrikens drift, og innenfor rammen av mulighetsstudien starter en prosess for å søke om ny miljøtillatelse i 2023.

– Stor innvirkning på byggesektoren

Når CCS-anlegget står klart i 2030, vil det fange og lagre Slitefabrikens totale utslipp på i overkant av 1,8 millioner tonn karbondioksid årlig.

– Klimapositiv sement vil ha stor betydning for byggesektorens klimaomstilling både i Sverige og internasjonalt. Dette er virkelig en avgjørende og banebrytende utvikling i transformasjonen mot et bærekraftig samfunn, sier Martina Söderström, Divisjonssjef Environment & Planning i Sweco.

– Riktig vei å gå

I oppdraget er Swecos eksperter på tillatelsesvurdering og miljøkonsekvensvurderinger for CCS-anlegg involvert. Oppdraget startet i desember 2022 og pågår til slutten av 2023.

– Dette er den riktige veien å gå for at Sveriges byggesektor skal klare klimaomstillingen innen 2030. Forventningen om at investeringen i Slite skal settes i drift er stor og vi er fast bestemt på å etablere et av verdens første fullskala klima -positive sementfabrikker her i Sverige i 2030, sier Karin Comstedt Webb, visepresident i Heidelberg Materials Sweden.

logo
admin