Aktuelt

Suksess med «tirsdagskole» i fallsikring

Hos Neumann i Tromsø har de ansatte jobbet systematisk med å øke fokuset på HMS – det har gitt resultater for både butikken og kundene.

Neumann Bygg har i flere tiår vært er en av Norges største byggevaredistributører ved å tilby produkter som trelast og byggevarer.

De siste årene har også personlig verneutstyr blitt et viktig satsningsområde for byggevarekjeden – og at dette har hatt positiv effekt er noe Neumann Tromsø er et godt bevis på.

– Må vise frem produktene

Butikkleder Susanna Vatne, som også er HMS-ansvarlig, startet å jobbe i Neumann Tromsø i 2018 og samme år begynte arbeidet med å styrke butikkens kompetanse innen arbeidstøy og HMS.

– Dette ble en viktig arbeidsoppgave. Vi får alltid solgt trevarer og elektroverktøy, men for at kunden skal legge merke til vårt HMS-sortiment må det også synliggjøres der de faktisk ser hjelmer, arbeidstøy, vernesko og så videre når de kommer inn i butikken, sier Vatne, som har over 27 års erfaring med salg av fallsikringsutstyr og personlig verneutstyr.

Butikklederen forklarer at de alltid er bevisste på plassering av de ulike produktene i butikk og at det er nøye gjennomtenkt hvordan man kan vise frem produkter i kampanjer og den generelle markedsføringen. I tillegg er de ansatte opptatte av å skape gode relasjoner og tillitt hos kunden.

– I store bedrifter er det ofte en HMS-ansvarlig som er veldig opplyst og som vet hva deres krav er i forhold til jobben som skal utføres. I små og mellomstore bedrifter er det ikke HMS alltid noe en travel håndverker eller entreprenør tenker på og da er det viktig for å kartlegge og tilrettelegge behovene, poengterer Vatne.

I dag er det hovedsakelig tre damer som er på plass i butikken og de siste årene er det Neumann Tromsø som har vist seg å være best i kjeden på arbeidsklær og HMS.

– Vi står til å ta mot proffkundene fra kl 06 til 18 hver dag. Nina og Elena betjener Proffdisken, mens jeg hjelper til med større tilbud, kurs og kundemøter, forteller Susanna Vatne

– For oss er det helt naturlig å stille spørsmål rundt kundens behov og arbeidsoppgaver. HMS er ofte en personlig ting og derfor er det helt nødvendige å sørge for at kunden tar de riktige valgene i forhold til sin egen helse og sikkerhet.

Tilbyr egne kurs til kundene

I tillegg har Neumann Tromsø fokusert på å tilby to timers opplæring og kurs til flere proffkunder gjennom ukentlige “Tirsdagsskoler” hvor fallsikring har vært det overordnende temaet.

– Her er det salgssjefen i Tromsø som har jobbet målrettet med å sikre kompetanse og opplæring i bruk av fallsikringsustyr, forklarer Susanna.

Hun kan fortelle om utelukkende positive tilbakemeldinger og at tilbudet “Tirsdagsskole” er noe som fortsetter denne høsten.

Nettopp fallsikringsutstyr er en viktig del av HMS-sortimentet til Neumann Tromsø. Butikkansatt Elena (bildet) har tatt flere kurs for å hjelpe kundene med å sikre riktig og trygg bruk.


– Når du kjøper fallsikring fra Neumann skal vi gjøre det skikkelig. Derfor har vi et internt krav om at kunden skal få informasjon om bruk og vedlikehold av utstyret der vi registrerer og dokumenterer at alt er godkjent og kontrollert, forklarer Elena.

– Vi ønsker å gi det lille ekstra til kunden utover det som er forventet. I tillegg skaper dette trygghet og tillit.

Kvalitet i alle ledd

Det er HMS-selskapet Skydda Norge som leverer fallsikringsutstyr fra Cresto til Neumann-butikken i Tromsø. I tillegg er Skydda leverandør av personlig verneutstyr som hansker, hjelmer og masker.

Espen Jensen, distriktsansvarlig i Skydda Norge, er godt kjent med det unike tilbudet og servicen Neumann Tromsø tilbyr sine kunder.

– Dette er ansatte som er ekstremt gode til å ha søkelys på viktigheten av riktig opplæring i vern for å anbefale riktige produkter og korrekt bruk etter kundens behov. I tillegg er de gode på å tilby opplæring og kurs til kundene, sier Jensen.

– I tillegg til kvalitetsutstyr får man tilgang til unik kunnskap og erfaring som skaper trygghet på arbeidsplassen.

logo
Bjørn Laberg