Aktuelt

– Strømstøtten traff dårlig

Bildet: Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien

– Energitilskuddsordningen som skulle dekke strømkostnader for bedrifter i fjerde kvartal 2022 traff dårlig for bedriftene i treindustrien, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Strømkostnadene har økt med over 400 prosent i Sør-Norge i 2021 og 2022 sammenliknet med perioden 2016-2020, hvor snittprisen var mellom 30 og 35 øre. For bedriftene er situasjonen alvorlig. 

Energitilskuddsordning som skulle dekke deler av strømregningen for 4. kvartal 2022 og gi støtte til energieffektiviseringstiltak for utsatte bedrifter traff dårlig i trebasert industri. Det skyldes blant annet innretningen på ordningen som tar utgangpunkt i historiske tall, og at ordningen ikke er tilpasset bedrifter med høye råvarekostnader. 

Totalt 3186 bedrifter fikk støtte, og av disse var kun 13 bedrifter innen saging og høvling av tre. Det er registrert 266 bedrifter i denne næringskoden i Norge. Av en totalt innvilget sum på nesten 2,8 milliarder kroner tilfalt det bedrifter innen saging og høvling av tre ca. 19 millioner kroner. Det tilsvarer rundt 0,7 prosent av totalsummen for ordningen. 

– Svært få bedrifter har fått støtte, og tilskuddet som er gitt dekker totalt sett kun en brøkdel av de økte strømkostnadene for vår sektor. En stor del av disse midlene har også gått til produsenter av pellets og ikke ordinær trelast. Ordningen var slik sett helt ubetydelig for vår bransje, sier Heidi Finstad.

– Når næringsministeren i et avisinnlegg skriver at energitilskuddsordningen ser ut til å ha truffet mange i treindustrien og at bedrifter innen saging og høvling av tre er blant dem som har fått størst andel av de utbetalte midlene gir dette helt feil inntrykk, sier Finstad.

– Situasjonen er alvorlig for norsk industri, der både investeringer og arbeidsplasser står på spill. Regjeringen må ta inn over seg at verken strømstøtteordningen i 2022 eller fastprisregimet møter bedriftenes behov for å ta ned risiko, sikre forutsigbarhet og gi levelige strømpriser for norske bedrifter, mener hun.

– Vi ser nå handlekraft i andre land for å møte næringslivets behov. Vi trenger det samme i Norge. I en overgangsperiode på minst to år er det behov for en kompensasjonsordning med direkte støtte for å holde strømkostnadene for bedriftene på et akseptabelt nivå, avslutter Finstad.

logo
admin