Byggeprosjekter

Store planer for Skysstasjonsområdet på Lillehammer

Forslaget er å legge til rette for næring og en Science Park som skal romme 7-800 arbeidsplasser rett ved togstasjonen. Illustrasjon: DRMA

AKTUELLE PROSJEKTER: Plan- og miljøutvalget har gitt sin velsignelse til at planene for Skysstasjonsområdet blir lagt ut på høring. Planene skal ut på høring fra og med 2. mai til og med 12. juni. Så fort høringen starter har publikum seks uker på seg til å si sin mening om planene. Bane NOR Eiendom vil også invitere til Bylab, der man kan høre mer om planene.

Bildet: Beliggenheten skal føre til at det blir mer byliv og handel i sentrum. Samtidig skal flere bruke beina, sykkel eller kollektivtransport, som igjen kan føre til et enda bedre kollektivtilbud for både buss og tog. Illustrasjon: DRMA

800 arbeidsplasser rett ved togstasjonen

Området Bane NOR Eiendom vil utvikle ligger midt i Lillehammer sentrum, mellom Kirkegata og jernbanestasjonen/skysstasjonen, til Wiesesgate i nord og til Jernbanegata i sør. Forslaget er å legge til rette for næring og en Science Park som skal romme 7-800 arbeidsplasser rett ved togstasjonen. En Science Park er et sted der høyskoler, kulturinstitusjoner og media møter næringslivet på et sted der det er attraktivt å arbeide.

Bildet: Store deler av byggene vil bli kontorer, akademia, kulturliv og media, men deler vil også være tilgjengelig for folk flest. Illustrasjon: DRMA

Store deler av byggene vil bli kontorer, akademia, kulturliv og media, men deler vil også være tilgjengelig for folk flest. Beliggenheten skal føre til at det blir mer byliv og handel i sentrum. Samtidig skal flere bruke beina, sykkel eller kollektivtransport, som igjen kan føre til et enda bedre kollektivtilbud for både buss og tog.

Bildet: Flotte lokaler med utsikt mot Mjøsa. Illustrasjon: DRMA

Bygge på grått, ikke grønt

– Å bygge på et knutepunkt er i tråd med både statlige, regionale og kommunale planer, forteller prosjektsjef Lars Eide, som selv bor i Lillehammer. – Vi er nødt til å ta miljø på alvor om vi skal kunne se barnebarna våre i øynene. Da må vi bygge så folk lett kan reise kollektivt og der det allerede er grått; vi kan ikke bygge ned mer av Norges natur.

Prosjektet kan stå klart så tidlig som 2027 og ønsker ikke bare å skape arbeidsplasser rett ved skysstasjonen, men også å gjøre det mer spennende å være fotgjenger mellom stasjonen og gågata.

Bildet: Prosjektet kan stå klart så tidlig som 2027 og ønsker ikke bare å skape arbeidsplasser rett ved skysstasjonen, men også å gjøre det mer spennende å være fotgjenger mellom stasjonen og gågata. Illustrasjon: DRMA

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle bygge- og anleggsprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg