Aktuelt

Statkraft satser skyhøyt med hjelp fra Sopra Steria

Bildet: Sebastian Lystad, kundeansvarlig for Statkraft i Sopra Steria, Vincent Christiansen, Statkrafts Head of Cloud Infrastructure, og Marie Bentzen, Director - Microsoft Cloud & Cloud Transformation, Sopra Steria.

I disse dager flytter Statkraft hele sin IT-infrastruktur fra bakke til sky. Prosjektet blir blant de største som er gjennomført i Norge de siste årene.

– Fra et teknisk ståsted forventer jeg umiddelbare gevinster, fastslår Vincent Christiansen, Statkrafts Head of Cloud Infrastructure, om den nært forestående migreringen.

Datasentrene i Norge og Sør-Amerika skal flyttes over i skyplattformen Microsoft Azure. Dette omhandler mer enn 1000 servere og vil gjøres med hjelp fra Sopra Steria.

– Verden trenger ren energi, og vi har sterke globale vekstambisjoner i årene som kommer. IT spiller en stor rolle i denne veksten, og fremover gir det mye mer mening å være i sky enn på bakken, sier Christiansen.

Høyteknologisk og global

Statkraft har kommet et langt stykke siden den spede begynnelsen i 1895, da den norske stat kjøpte et kraftanlegg i Otra-vassdraget på Sørlandet. I dag er selskapet Europas største produsent av fornybar energi. Med 5700 medarbeidere i 21 land, produserer Statkraft blant annet vannkraft, vindkraft, fjernvarme og solkraft, i tillegg til å være en internasjonal energihandelsaktør.

– Enkelte tenker nok på oss som et litt tregt, statseid kraftselskap som gjør de samme tingene år ut og år inn. Sannheten er at vi er en høyteknologisk og global arbeidsplass med sterke og offensive fagmiljøer. Gjennom flere år har vi demonstrert vilje og evne til å prøve ut og adaptere ny teknologi og nye måter å jobbe på, sier Christiansen.

Denne viljen til eksperimentering gjorde at Statkraft allerede i 2015 begynte å jobbe med skyteknologi generelt og Azure spesielt.

– Først trodde vi at vi lå litt bakpå i utviklingen, men etter hvert som vi fordypet oss i skyteknologi forstod vi at vi faktisk var tidlig ute. Siden den gang har vi arbeidet mye med skyen, og vi har oppnådd en modning som organisasjon. Derfor føler vi oss nå klare til å ta det store spranget og flytte alt ut i Azure, sier Christiansen.

Blir mer effektive og innovative

Christiansen er sikker på at overgangen til sky vil lønne seg for Statkraft.

– Prosjektgrunnlaget er positivt og tilsier at investeringen vil betale seg tilbake i løpet av få år. Vi blir en enda mer effektiv og datadrevet organisasjon, og vi får tilgang til ny teknologi som vil hjelpe oss med å øke innovasjonstakten. I tillegg vil vi nyte godt av at plattformene standardiseres og av at løsningene enkelt lar seg skalere opp og ned etter behov, sier Christiansen.

Komplekst og banebrytende prosjekt

Sebastian Lystad, kundeansvarlig for Statkraft i Sopra Steria, forteller at en omfattende planleggingsfase når går mot slutten, og at selve migreringen begynner i november. Han er imponert over ambisjonene i prosjektet.

– Statkraft er modige og fremoverlente. Å flytte alt over i skyen samtidig er ambisiøst, men disse ambisjonene er tuftet på mange år med skyerfaring. Dette blir et svært spennende prosjekt, og som deres strategiske partner gleder vi oss over å være med på Statkrafts digitaliseringsreise, sier han.

Ifølge Tor Inge Åsen; Industry Lead Power & Utilities i Microsoft, er Statkraft-prosjektet ett av de største av sitt slag i norsk sammenheng.

– Statkraft har sterke vekstambisjoner, og trenger å tilrettelegge for denne veksten. Ved å migrere infrastrukturen til skyen får både Statkraft storskalafordeler og smidighet. Siden kraftproduksjon er samfunnskritisk og følgelig svært regulert, blir dette et komplekst og banebrytende prosjekt. Det er et av de største migreringsprosjektene vi gjennomfører i år, sier Åsen.

logo
Bjørn Laberg