Aktuelle prosjekter

Spenstige planer for Bergen ByArena

Bergen ByArena og hotelltorget. Illustrasjon: C.F. Møller Architects / HLM Arkitektur / SORA Images

AKTUELLE PROSJEKTER: Et team ledet av C.F. Møller Architects skal i gang med utviklingen av Nygårdstangen i Bergen. Prosjektet innebærer blant annet en spennende multiarena, «Bergen ByArena». Danske C.F. Møller Architects, HLM Arkitektur fra Bergen, Ingeniørfirmaet DIFK fra Oslo, og Neill Woodger Acoustic and Theatre Design fra London har vunnet den internasjonale arkitektkonkurransen om Bergen ByArena.

– Tilbyr arrangementer i verdensklasse

Bergen ByArena er en ny flerbruksarena med rom for opptil 12 000 tilskuere, et stort hotell- og konferansesenter. I tillegg foreligger en utviklingsplan for Nygårdstangen-området, der det skal bygges en ny kollektivterminal og 800 boliger.

Bergen ByArena er utformet som en fleksibel multiarena som skal romme alt fra store idrettsarrangementer, konserter og E-games til konferanser og utstillinger. Illustrasjon: C.F. Møller Architects / HLM Arkitektur

– Vi er utrolig stolte og glade for at vi, sammen med et sterkt team av lokal og internasjonal ekspertise, har vunnet et så stort og viktig prosjekt for Bergen. Vi ser frem til å bidra ytterligere til transformasjonen av Nygårdstangen og skape en fantastisk attraktiv bydel full av liv og aktivitet. En destinasjon som tilbyr arrangementer i verdensklasse, gode boliger og vakre byrom, sier Klaus Toustrup, partner og arkitekt i C.F. Møller Architects.

Slik tenkes Lungegårdsplassen utformet, lokalisert mellom Bergen ByArena og ADO. Illustrasjon: C.F. Møller Architects / HLM Arkitektur / SORA Images

Skaper barrierer for byens bruk

Byggherre for prosjektet er Nygårdstangen Utvikling ved Olav Thon Gruppen, Rexir og EGD. Deres visjon er at Bergen ByArena skal bidra til å gjøre Bergen til en internasjonal destinasjon for kultur- og idrettsarrangementer. Dette samtidig som området forvandles fra en nedslitt, midlertidig parkeringsplass til et nytt, levende by- og boligområde. Bergen ByArena ligger på Nygårdstangen, som i dag består av asfalterte logistikkarealer, en motorveibro, en stor midlertidig parkeringsplass og en ineffektiv busstasjon. Området fremstår i dag som kaldt og uvennlig, og skaper barrierer for byens bruk og forbindelser.

– Generator for byutvikling

– Vår primære tilnærming har fra starten av handlet om hvordan den fleksible ByArena og hotellet kan fungere som et kulturelt fyrtårn og bli en generator for byutvikling. Vi ønsker å fjerne dagens grå barrierer og i stedet knytte byen sammen med en rekke grønne forbindelser, fine gater og åpne plasser som fungerer til både hverdags og til fest, sier Klaus Toustrup.

Bergen ByArena og Nygårdstangen. Området vil forvandles fra en nedslitt, midlertidig parkeringsplass til et nytt, levende by- og boligområde. Illustrasjon: C.F. Møller Architects / HLM Arkitektur / SORA Images

I tillegg til arenaen består prosjektet av to blokker med 800 boliger, store grønne gårdsrom, et moderne parkeringshus og en ny kollektivterminal for buss og bybane. Videre kommer det tre nye, store offentlige plasser, en lang parkgate og en bred allé som kobler seg til sentrum ved sentralstasjonen.

Utadvendte funksjoner

– Selve Bergen ByArena er utformet som en fleksibel multiarena som skal romme alt fra store idrettsarrangementer, konserter og E-games til konferanser, utstillinger og mye mer. Arenaen er delt inn i tre hovedelementer, bestående av en åpen «bybase» med hovedfoajé og utadvendte funksjoner som bidrar til bylivet. Deretter en konferanse- og VIP-etasje som forbinder arena og hotell, samt «Kronen», en ikonisk figur som svever på toppen av bybasen og markerer multiarenaen som et nytt landemerke i Bergen, sier Klaus Toustrup.

– Her får vi en virkelig god arena, både når det gjelder form og innhold. I tillegg har C.F. Møller Architects et godt urbant grep med boligblokker, en base i arenaen som gir liv på gateplan, og smarte tiltak for trafikken i området, sier juryleder for arkitektkonkurransen, Lars Haukeland.

Den store, doble foajéen skaper en naturlig forlengelse av byrommet. Foajéen kan bli en populær møteplass for både store og små arrangementer. Illustrasjon: C.F. Møller Architects / HLM Arkitektur

– Øker mulighetene for realisering

– Bergen Næringsråd deler visjonen og applauderer dette store arbeidet, sier kommunikasjonsleder Espen Børhaug.

Børhaug har også ledet Bergen Næringsråds referansegruppe for en ny byarena, som har arbeidet for realiseringen av prosjektet siden 2015.

– Vi er særlig glade for at prosessen nå føres videre i tett samarbeid med Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen. Det øker mulighetene for at planene kan realiseres uten store protester og at resultatet blir best mulig. Det vil også gi mange arbeidsplasser, både i anleggsfasen og senere, sier Espen Børhaug.

Håper på vedtak i 2025

I bedømmelsen av multiarenaen la juryen vekt på at arenaens base på gateplan skaper et godt og positivt møte med byen, og en viktig identitet for Nygårdstangen. Prosjektet ble vunnet i to faser, der den første fasen besto av konkurransen om Bergen ByArena og hotell, som førte til den andre fasen som omhandlet en masterplan for byutviklingen av Nygårdstangen med 800 boliger, samt en ny kollektivterminal. Arbeidet med reguleringsplanen og videre skissering startet i slutten av 2023. Planarbeidet for Nygårdstangen er godt i gang, og en rekke utredninger er allerede gjennomført. Bergensselskapet Opus er ansvarlige for reguleringsarbeidet og tar sikte på innlevering sommeren 2024. Det kan gi et endelig vedtak i Bergen bystyre i løpet av 2025.

C.F. Møller Architects står for øvrig bak flere stadioner og multiarenaer, som Friends Arena og Globen Avicii Arena i Stockholm, Eleda Stadion i Malmö og Bislet Stadion i Oslo. I tillegg står C.F. Møller Architects også bak de nylig presenterte planene for et nytt multiarenaområde i Aalborg.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg