Aktuelt

Solenergiklyngen og Fornybar Norge inviterer til fagseminar om distribuert solkraft

Illustrasjonsbilde. Foto: Scatec

Solkraft skal fases inn i nettet fremover i større volum. Samfunnet forventer at nettet skal tilrettelegge for elektrifisering og storstilt tilknytning av distribuert kraftproduksjon hvor som helst.

«Dette kan bli kostbart», sier nettbransjen. «Dette er ikke noe problem», sier solbransjen.

Solenergiklyngen, i samarbeid med Fornybar Norge, inviterer nå til fagseminar om solkraft og nett på Quality Airport Hotel Gardermoen den 1. november 10.00 – 14.00

Her vil det bli diskutert hvordan man skal tilrettelegge for mer solkraft inn i nettet både teknisk og regulatorisk. På fagseminaret går man også gjennom en analyse av lavspenningsnettets innmatingskapasitet for solkraft uten behov for nettforsterkning sammen med en oversikt over tiltak. I tillegg vil reguleringsmyndigheten redegjøre for sin vurdering av hvor mye av plusskundens hovedsikring som kan tillates utnyttet for innmating av overskuddsproduksjon i nettet.

Sammen med Fornybar Norge inviterer vi til fagseminar om distribuert solkraft.

Meld deg på her.

Info / program finner du  her.

logo
Bjørn Laberg