Arkitektur

SLA Norge utnevner to assosierte partnere

Bildet: Fra venstre: E.C. Forfang, assosiert partner og lead design architext; Franziska Meisel, assosiert partner og head of Norwegian market; og Kjersti Wikstrøm, daglig leder.

En av Norges største uavhengige landskapsarkitekter, SLA Norge, har som strategisk mål å vokse enda mer de neste årene. Et av midlene er utnevnelsen av to assosierte partnere, som sammen med kontorets daglige leder skal bidra til den fortsatte utviklingen av SLAs naturbaserte designmetode.


Et tydelig fokus på design, bynatur, tverrfaglig samarbeid og innovasjon, en målsetning om at være Norges foretrukne rådgiver for bæredyktige og klimaambisiøse kunder, og en ambisjon om å sette et enda større fysisk og ideologisk avtrykk på den norske byutviklingen; det er målet med SLA Norges nye strategi, som bygger videre på et suksessfullt første tiår i Norge.

– Det nærmer seg 10 år siden vi åpnet SLAs kontor i Oslo, etter å ha jobbet i Norge siden 2005. Da var vi to personer med lånte kontorplasser, og en delt visjon om å styrke fokuset på bynatur, bæredyktighet og biodiversitet i Norges arkitektur og byutvikling. Utviklingen av kontoret har gått fort, og vi er per i dag 25 medarbeidere, som jobber for offentlige og private kunder over hele landet. Vi er nå klare til å ta det neste skrittet i utviklingen, og styrker derfor organisasjonen med to norske assosierte partnere, sier Louise Fiil Hansen, som er partner i SLA og medgrunnlegger av SLA Norge.

Allsidig partnergruppe med bred kompetanse

SLA Norges assosierte partnere er Head of Norwegian Market Franziska Meisel og Lead Design Architect E.C. Forfang. Begge har lang fartstid i SLA Norge som faglige ledere og har vært med til å utvikle kontoret i flere år. Sammen med daglig leder Kjersti Wikstrøm, skal de bidra til å styrke den profesjonelle og forretningsmessige utviklingen i SLA Norge.

– I SLA Norge løser vi mange forskjellige prosjekter – fra store masterplaner og strategi- og byutviklingsprosjekter til landskap i tilknytning til helsebygg, transformasjonsprosjekter og midlertidige bylivsprosjekter. Dette med en metode som setter naturen og menneskets livskvalitet først, og som tar utgangspunkt i landskapsarkitektur, biologi og antropologi på tvers av de ansattes forskjellige faglige bakgrunner. Jeg er sikker på at vi kan nå enda bredere ut til private og offentlige kunder og samarbeidspartnere, og dermed bidra til at byene våre blir enda grønnere, mer sosiale og bæredyktige, sier Franziska Meisel, assosiert partner og Head of Norwegian Market i SLA.

Blant SLAs mest kjente prosjekter i Norge er landskap og byrom for Nytt Regjeringskvartal, Nye Stavanger Universitetssykehus, Vikingtidsmuseet, allmenningene for Bjørvika, Felleshagen ved Nansenløkka på Fornebu, de offentlige byrommene ved Ambassaden og Sommerro i Oslo Sentrum, og bylivsgata i Gata Grønland, som fikk hedrende omtale ved utdeling av Landskapsarkitekturprisen 2023.

I Skandinavia har SLA 130 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, København og Aarhus. Landskapsarkitekturvirksomheten er Nordens største uavhengige landskapstegnestue med landskaps-, byroms- og masterplanprosjekter i Skandinavia, Frankrike, England, Canada, Dubai og Abu Dhabi.

logo
Bjørn Laberg