Nyheter

Sikom AS begjærer oppbud

Sikom AS har besluttet å begjære oppbud etter å ha tilbakelagt et krevende år for selskapet.

– Selskapet har opplevd en kraftig svikt i inntektene fra primærmarked som er systemleveranser til nye hytter, samt at stadig flere kunder velger å utsette oppgradering av eksisterende hytter som følge av dyrtiden vi er inne i, forteller styrets leder Hans Tormod Hansen.

Hansen opplyser videre at selskapet har hatt økte kostnader knyttet til produksjon av sine produkter ved fabrikken i Tsjekkia.

– Dette har medført at styret i Sikom AS dessverre har sett seg nødt til å melde oppbud, etter løpende dialog med selskapets bankforbindelse og panthaver. Det vil bli oppnevnt en bostyrer som vil ivareta ansatte og kreditorers interesser. Situasjonen er beklagelig for alle som berøres av konkursen, sier Hansen.

Hansen presiserer at Sikom Connect AS (morselskapet) ikke rammes av konkursen. Virksomheten i dette selskapet fortsetter som før. Det innebærer blant annet at brukerne av abonnementstjenesten Sikom Living ikke vil bli berørt.

logo
Bjørn Laberg