Nyheter

Sentralbadet blir bygg for scenekunst

Slik kan det nye bygget for scenekunst bli seende ut. Illustrasjon: HLM Arkitektur

Bergen kommune har gitt Veidekke oppdraget med å forvandle det gamle Sentralbadet i sentrum til et Scenekunsthus. Kontrakten er en samspillsentreprise verdt 330 millioner kroner ekskl. mva. pluss opsjoner.

– Vi har utviklet prosjektet sammen med Bergen kommune, arkitekt og rådgivere og setter stor pris på tilliten og takker så mye for oppdraget. Vi er mange som gleder oss til å starte byggearbeidene på det som skal bli et flott bygg for scenekunst til glede for byen befolkning, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og andre kunst- og kulturaktører, sier distrikts­leder Thor Småbrekke i Veidekke Bygg Bergen.

Sentralbadet ble bygget i 1960 og har bestått av et bassengbygg og et frontbygg. Basseng­bygget rives i disse dager ned til grunnen, mens på Frontbygget skal deler av de bærende konstruksjonene stå igjen når rivearbeidene er ferdig. Scenekunsthuset vil blant annet få to store full utstyrte scener med henholdsvis 150 og 300 seter i et skyvbart amfi, to øvingssaler, garderobe­fasiliteter og et større foajeområde for publikum.

I tillegg har Bergen kommune en opsjon på et fire etasjer påbygg med kontorlokaler på Frontbygget. Rivearbeidene på prosjektet har pågått siden november der en god del objekter og materialer er tatt vare på for gjenbruk i den nye bygget. Byggearbeidene starter opp i februar med planlagt ferdigstillelse våren 2026.

Illustrasjon: HLM Arkitektur
logo
Bjørn Laberg