Byggeprosjekter

Seltor bygger bilanlegg i Drammen

Illustrasjon: Frame Arkitektur AS

Seltor har signert kontrakt på bygging av nytt bilanlegg i Drammen. Byggherren er Brække Melbye Holding AS og leietager er Sulland Drammen AS.

Bygget er på 6000m2 med bilbutikk i første etasje og lagerlokaler i andre etasje. Bilanlegget består av salgslokaler, verksted, delelager, kontor samt personalarealer. Kontraktssum er 88 mnok eks mva og byggetid er 12 måneder med umiddelbar oppstart.

Arkitekt er Frame Arkitektur AS.

– Vi er svært ydmyke og takknemlige for tilliten byggherren har vist oss ved denne tildelingen og ser fram til et godt samarbeid, sier regionsjef Buskerud Jan-Frode Eng i en pressemelding.

Seltor Gruppen AS er en av Norges eldste entreprenørbedrifter og er lokalisert i Vestfold og Telemark, Buskerud og Oslo. Bedriften har hele Østlandsregionen som sitt geografiske nedslagsfelt. Seltor Gruppen AS hadde en omsetning i 2022 på ca. 1,4 milliarder kroner, og 160 ansatte fordelt på Seltor AS og Seltor Bolig AS.

logo
Bjørn Laberg