Hovedside

Satser offensivt på solkraft

Bildet: Konsernsjef Eskil Lunde Jensen ved solvarmeanlegget i Akershus EnergiPark

Solkraft blir et av Akershus Energis viktigste nye satsingsområder framover.

Nå er Akershus Energi Sol AS etablert som eget selskap og sol har blitt et eget forretningsområde i konsernet. I april tiltrer Heidi Theresa Ose som daglig leder for det nye selskapet.

– I Akershus Energi jobber vi nå innen vannkraft, vindkraft, solkraft, hydrogen, fjernvarme og bioenergi, og vi mener denne kombinasjonen er en viktig del av løsningen når vi skal møte framtidens energibehov. Vi må utvikle flere områder for ny fornybar energiproduksjon for å nå klimamål, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen i en pressemelding.

Akershus Energi har som mål å øke den årlige produksjonen med 1000 GWh, som vil være et betydelig bidrag for å dekke den økte etterspørselen som følge av elektrifiseringen i Oslo- og Viken-regionen fram mot 2030.

– Vi er alle enige om at det å nå klimamål vil være helt avgjørende for framtiden. Utslippene må ned, samtidig øker etterspørselen etter kraft i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Klimamålene kan ikke bli stående som tall og analyser. De krever handling og konkrete energiløsninger som realiseres, og vi skal gjøre det vi kan for å bidra til å øke den fornybare energiproduksjonen i regionen, forteller Jensen.

Solenergi er ikke noe nytt for Akershus Energi, som allerede i 2013 åpnet Norges første, storskala solvarmeanlegg i Akershus EnergiPark. Det nye forretningsområdet, Akershus Energi Sol, skal bidra til å styrke satsingen på sol, og selskapet er i dag medeiere i flere selskaper som jobber med solkraft; Otovo, som er markedsledende på solceller til private hjem,

Solenergi FUSen, som er en av Norges største leverandører av solceller til bedrifter og næringsbygg, og Solgrid, som utvikler storskala solkraftparker. I tillegg har Akershus Energi nylig etablert Soleie AS, et selskap som skal bidra til at offentlige og private byggeiere som ønsker å få strøm fra eget tak eller fasade, kan realisere det uten å måtte investere og drifte store anlegg selv.

– Samarbeid og partnerskap er helt avgjørende for å nå målene framover, og vi er veldig fornøyde med å ha inngått samarbeid med og eierskap i en rekke kompetansebedrifter innen solenergi. Vår utvikling framover er basert på partnerskap. Vi blir best sammen med partnere. Nå gleder vi oss til å få med Heidi på laget. Hun vil bli en svært viktig ressurs for å videreutvikle sol som forretningsområde i konsernet, sier Jensen.

Heidi Theresa Ose har jobbet med vannkraft i Norge og internasjonalt i over ti år, og har den seneste tiden jobbet med SN Powers forretningsutvikling i Asia.

– Akershus Energi er et selskap som ikke bare har visjoner for framtiden, men som viser handlekraft, dette har resultert i at de i dag jobber med flere typer fornybare teknologier. Solkraft har de siste årene hatt en rask teknisk og økonomisk utvikling, og jeg er sikker på at sol vil komme til å spille en viktig rolle i energimiksen i Norge. For skal vi møte framtidens energibehov på en bærekraftig måte trenger vi både vannkraft, vindkraft og solkraft.

– På samme måte som at framtidens energiutfordringer ikke kan løses med én type teknologi kan den heller ikke løses av et selskap alene. Jeg er derfor veldig glad for at Akershus Energi allerede han inngått samarbeid med flere spennende kompetansebedrifter. Jeg gleder meg til å bli en del av Akershus Energi og til å ta fatt på denne spennende rollen, sier Ose.

Ose er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Hun bestemte seg tidlig for å jobbe med fornybar energi, og har bred erfaring fra bransjen. Fra starten som trainee innen vannkraft, ble hun etter hvert prosjektleder, gruppeleder og senere avdelingsleder i Sweco. I 2018 tok hun over som direktør for vannkraft-utvikling i SN Power, hvor hun jobbet med prosjekter i Afrika, Sør-Øst-Asia og Sentral Amerika. De senere årene har Ose vært direktør for SN Powers forretningsutvikling i Asia.

– Det å jobbe med fornybar energi handler om så mye mer enn teknologi. Det dreier seg om forståelse for markedet, det regulatoriske, det politiske og det kulturelle, men også medmenneskelighet, partnerskap og samarbeid. Med sol-miljøet som utvikles i Lillestrøm ligger forholdene til rette for at norsk solkraft skal bli en suksess, avslutter Ose.